PERSBERICHT - 16 dec 2020

108 corona-aanbevelingen voor het onderwijs

'Als er door corona gaten vallen in de kennis van onze leerlingen moeten die opgevuld worden tijdens de schooluren. De scholen moeten zo lang mogelijk openblijven en we moeten alles doen om te zorgen dat onze leerlingen en studenten mentaal niet in de knoop geraken. De coronacommissie van het Vlaams Parlement liet het licht schijnen over de scholen en komt met 108 oplossingen.' Dat zegt commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) over de aanbevelingen die N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a samen goedkeurden.

Rzoska onderstreept dat ‘scholen vandaag met alle middelen die zij hebben een evenwicht zoeken tussen veiligheid voor iedereen en goed leerklimaat creëren. Voor leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vindt de coronacommissie het belangrijk dat de scholen in principe de deuren niet kunnen sluiten, tenzij de zorg in het gedrang komt. De opvang, zorg en therapie moet, in overleg met de ouders, altijd maximaal voorzien worden voor elke leerling,’ klinkt het bij Rzoska.

N-VA

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA): ‘Met deze resolutie willen we de signalen die we van het brede onderwijsveld hebben ontvangen rekening houden en perspectief brengen. Een bijzondere aandacht blijft het maximaal bewaren van contactonderwijs en het in kaart brengen en wegwerken van de opgelopen leerachterstand, het bewaken van het mentaal welbevinden en de praktische organisatie van afstandsonderwijs.’

‘Ook dienen richtlijnen tussen verschillende Vlaamse beleidsdomeinen op voorhand worden afgestemd met of aangepast aan onderwijs. Het kan niet dat bv scholen buitengewoon onderwijs of internaten andere richtlijnen krijgen van welzijn dan in onderwijs gelden. Eenzelfde afstemming dient ook te gebeuren tussen instellingen hoger onderwijs die actief zijn in eenzelfde studentenstad,’ zegt Daniëls nog.

CD&V

‘Naast de algemene vraag naar meer vertrouwen in het onderwijzend personeel en schoolleiders, moeten we aandacht hebben voor de meest kwetsbaren. Zij die het al moeilijk hadden voor de coronapandemie, de meest kwetsbare leerlingen, werden het hardst getroffen. De school is voor hen vaak de enige veilige plek. Voor hen moet school of opvang altijd openblijven. We denken hierbij in het bijzonder aan het buitengewoon onderwijs. Net die leerlingen die het meest nood hebben aan structuur, konden in de eerste lockdown niet terecht op hun school. Dit mag niet meer gebeuren,’ zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Vlaams parlementslid Jo Brouns (CD&V) vult aan: ‘De klas van de toekomst is een digitale klas, dat maakte het voorbije coronajaar meer dan duidelijk. Digitalisering kan helpen om meer differentiatie te brengen in de scholen: les geven op maat van elke leerling. Bovendien is het cruciaal om leerlingen voor te bereiden op de wereld waarin we morgen leven. Daarom is het belangrijk om ICT-teams te versterken en een echt ICT-beleid uit te werken in de scholen.’

Open Vld

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): 'Met deze resolutie focussen we op twee zaken. Ten eerste toont onderzoek aan dat de leerachterstand door de coronacrisis tot een half jaar kan oplopen. We pakken dit aan door te remediëren in de klas, maar ook via bijlessen of in zomerscholen. Die zomerscholen verankeren we structureel. Ook een goed uitgebouwd ICT-beleid is cruciaal om de leerachterstand weg te werken. Over ICT-materiaal beschikken is niet voldoende. Je moet er ook mee aan de slag kunnen.'

De Gucht gaat verder: ‘Ten tweede hebben we in de eerste lockdown gezien dat leerlingen uit kwetsbare gezinnen niet of moeilijk te bereiken waren. We moeten de leerlingen die we toen ‘kwijtraakten’, terug halen. Daarvoor rekenen we ook op de steden en gemeenten. Zij kunnen een belangrijke rol spelen om de kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen te dichten. We moeten er alles aan doen om elk kind alle kansen te geven.’

sp.a

Hannelore Goeman (sp.a): ‘De coronacrisis heeft grote pijnpunten in ons onderwijs blootgelegd. Met deze resolutie pakken we deze pijnpunten eindelijk aan en werken we naar oplossingen. Ik hoop dat het onderwijsveld eindelijk de waardering en erkenning krijgt dat het verdient met deze aanbevelingen. Ze werden ook geschreven met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.’

Ze vervolgt: ‘Het besef is gekomen dat iedereen mee moet zijn om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. De eerste prioriteit is nu om de leerachterstand in te halen met kwaliteitsvolle trajecten op school, met extra ondersteuning en meer handen zodat we àlle kinderen en jongeren kunnen bereiken. Geen kind mag deze crisis meedragen in zijn of haar verdere leven.’

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren