27 maa 2012

Meyrem Almaci

Groen en Ecolo hebben, na afloop van de dexia-commissie, 10 prioritaire aanbevelingen uitgewerkt om te vermijden dat ons land opnieuw geconfronteerd zou worden met een bankencrisis.

Dexia holding heeft voor 2012 een verlies van 11,6 miljard euro bekendgemaakt. Dit gaat om meer dan enkel een tegenvaller ter grootte van 213 miljoen euro voor de begroting van 2012. Vandaag staat ons land voor 54 miljard euro borg voor een restbank die op haar laatste restje adem trapt in een omgeving zonder lucht. 54 miljard euro, 15% van ons BBP. En dit voor de komende 40 jaar.

Ons land zit in woelig water. Alles moet nu op alles worden gezet om de waarborg te heronderhandelen. De bladzijde Dexia kan niet worden omgedraaid vooraleer we de situatie voor en na grondig analyseren, en degelijke lessen voor de toekomst trekken.

De bijzondere commissie heeft dit doel niet kunnen waarmaken. De chaotische en onbevredigende wijze waarop deze commissie te werk is gegaan (zie bijlage ) laat vele vragen onbeantwoord. De publieke opinie wou een onderzoekscommissie die verantwoordelijkheden zou vaststellen, maar kreeg een bijzondere commissie die enkel de omstandigheden van de nieuwe ondergang heeft onderzocht. De bevolking vroeg duidelijke aanbevelingen maar kreeg een pakket uitgeholde maatregelen.

Groen en Ecolo hebben in deze commissie tot op het einde getracht de onderste steen boven te halen. Samen met de experten stelden we vast dat de verantwoordelijken voor het debacle divers waren, van politiek tot toezichthouders, aandeelhouders en bestuurders. De belangenvermenging heeft geleid tot de tweede ondergang van de bank.

Groen en Ecolo stellen, na afloop van de commissie, 10 prioritaire aanbevelingen voor, die zij nogmaals in plenaire zullen indienen.

1. Middelen voorzien om de publieke verantwoordelijkheden in het Dexia-debacle vast te stellen door de installatie van een volwaardige onderzoekscommissie
2. Evaluatie van een actie tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen in het dossier.
3. Heronderhandelen van de waarborgverdeling voor Dexia NV van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheden en de opvolging van de wederzijdse engagementen verzekeren.
4. Een duurzame toekomst voor Belfius verzekeren
5. De rol van de prudentiele toezichthouders evalueren en de noodzakelijke wettelijke aanpassingen aan hun opdracht realiseren.
6. De transparantie van de publieke participaties in de financiële sector verhogen en verzekeren
7. Pro-actief managen van de staatsparticipaties in de financiële sector.
8. De bankentaks hervormen in het voordeel van voorzichtigere instellingen
9. De ratingagentschappen beter controleren.
10. Het financiële systeem duurzaam hervormen door een scheiding tussen spaarbanken en zakenbanken in te voeren

Klik hier om de bijlages na te lezen

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren