11 nov 2010

Bart Staes

Het Europees Parlement besloot vandaag om 146 miljoen euro beschikbaar te stellen voor energiebesparing en groene energieprojecten.

Europarlementslid Bart Staes (Groen!) is tevreden dat hierover ook overeenstemming is bereikt met de lidstaten en feliciteert collega parlementslid Kathleen van Brempt (SPa). Eerder verzetten een aantal landen, waaronder Nederland, zich tegen dit voorstel. Zij wilden dat dit geld terug zou vloeien naar hun eigen begroting.

Staes: "Dit Europees geld is overgebleven uit het pakket maatregelen om de economische crisis tegen te gaan en kan nu via het fonds voor energiebesparing alsnog ingezet worden om de economische crisis en de klimaatcrisis te bestrijden. Dit is een krachtige impuls voor projecten voor energie-efficiëntie en de ook de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen."

Met dit energiefonds kunnen allerlei energiebesparende en innovatieve projecten worden gefinancierd. Staes: "Het goede is dat dit Europese bedrag dankzij een multiplier effect tot acht kan vermenigvuldigd worden, omdat ook lokale of regionale overheden vervolgens investeringsprojecten aanvullen. Investeringen in energiebesparing verdienen zichzelf op redelijk korte termijn terug. Maar omdat de investeringskosten hoog zijn hebben (bouw)bedrijven een extra stimulans nodig, zeker in deze tijd van economische crisis. Met dit fonds kan werk gemaakt worden van de vergroening van de economie."

Staes: "Ik verwelkom naast energiebesparing, ook de projecten op het gebied van microwarmtekrachtkoppeling, kleinschalige hernieuwbare energieopwekking en de integratie van gedecentraliseerde en lokaal geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen in de electriciteitsnetwerken. Ook de inzet van hernieuwbare energie in het openbaar vervoer, zoals elektrische en waterstofvoertuigen en efficiënte buitenverlichting van openbare infrastructuur. Tot slot het stimuleren van technologische oplossingen voor elektriciteitsopslag."

"Als de EU zijn doelstelling wil halen om in 2020 20% energie minder te gebruiken, zijn extra investeringen hard nodig. Voorspellingen geven aan dat we pas op de helft zitten van ons Europese doel om onze collectieve energiefactuur te doen dalen en daarmee ook het klimaatbeleid vooruit te doen gaan. Daarom is het ook goed dat de industriecommissie van het parlement begin november erover stemde de doelstellingen voor energiebesparingen bindend te maken. Ik kan alleen maar hopen dat de Europese energieministers in december en de regeringsleiders op hun speciale energietop van 4 februari, goed luisteren naar het positieve wetgevende werk dat in het Europees parlement gebeurt."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren