09 dec 2012

“Als de internationale gemeenschap het klimaatprobleem niet aanpakt, moeten we het zelf doen”

De klimaatconferentie in Doha heeft een muis gebaard. Een opvolger voor het Kyotoprotocol is een goede zaak, maar de deal is veel te mager om het tij te doen keren. “Internationale klimaatdiplomatie is belangrijk, maar we mogen niet alleen daarop inzetten. Ons land en Vlaanderen moeten in de eerste plaats werk maken van een eigen klimaatbeleid,” zegt Hermes Sanctorum, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen. “En net dat eigen beleid voldoet niet.”

Weinig ambitie, weinig samenwerking, weinig geld. Zo kan het resultaat van de klimaattop worden samengevat, maar het geldt evenzeer voor het Vlaamse beleid. Het Kyotoprotocol, dat vijftien jaar geleden werd afgesloten en eind deze maand afloopt, wordt verlengd onder magere vorm en met weinig ambitie. Er zijn maar kleine stapjes gezet richting een wereldwijd bindend klimaatakkoord tegen 2015, waarbij ook de grootste uitstoters meedoen. ”Bovendien zijn er onvoldoende garanties voor financiële hulp aan armere landen die het nu al hard te verduren krijgen door klimaatverandering,” aldus Sanctorum.

De magere resultaten van de conferentie staan in schril contrast met de realiteit. ”Tal van studies tonen aan dat een beleid van minder broeikasgasuitstoot zorgt voor jobcreatie, een betere volksgezondheid en een stabielere energiebevoorrading. Bovendien neemt het aantal overstromingen en superstormen nu al toe. Rapporten tonen aan dat er momenteel minstens 300.000 klimaatdoden per jaar zijn. Waar wachten we nog op? Op het fiat van lobby’s; die geld verdienen met het oppompen van olie?” vraagt Hermes Sanctorum zich af.

Groen vindt dat we de piste van internationale onderhandelingen niet mogen opgeven. ”Maar we mogen er ons ook niet blind op staren. Politici moeten in de eerste plaats beleid voeren in eigen land en regio.” Hermes Sanctorum hoopt dat de komende maanden en jaren burgers hun beleidsvoerders overal te wereld hiertoe zullen aansporen.

De Belgische en Vlaamse beleidsvoerders maken echter geen goede beurt, internationaal noch in eigen land. ”Het is bijzonder jammer om vast te stellen dat ons land en Vlaanderen een internationaal engagement van 150 miljoen euro financiële hulp aan arme landen niet respecteren, zelfs al is het drie jaar oud. Laat staan dat een constructief voorstel werd voorgelegd door onze politieke vertegenwoordigers.” Maar ook het eigen beleid voldoet niet. ”Met ons Vlaams klimaatbeleid doen we het even slap als met onze internationale klimaatdiplomatie: alle lichten knipperen en er wordt slaperig gereageerd.” De prognoses voor de uitstoot in Vlaanderen zijn erg negatief, in plaats van minder dreigen we zelfs meer uit te stoten. Echte maatregelen, zoals een duurzame mobiliteit en landbouw organiseren, blijven immers uit. ”Vandaag is er noch internationale ambitie, noch ambitie in eigen land en regio. Vlaanderen moet dringend het heft in handen nemen en zich niet verschuilen achter de hogere niveaus,” besluit Sanctorum.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren