03 jun 2016

Annemie Maes

Groen is tevreden met de invoering van een permanente lage-emissiezone die wordt gecontroleerd met camera’s. In eerdere voorstellen zweerde minister Fremault steeds bij lokale lage-emissiezones die werden gecontroleerd door vignetten, maatregelen die Groen bekritiseerde wegens weinig doeltreffend.

Groen is tevreden met de invoering van een permanente lage-emissiezone die wordt gecontroleerd met camera’s. In eerdere voorstellen zweerde minister Fremault steeds bij lokale lage-emissiezones die werden gecontroleerd door vignetten, maatregelen die Groen bekritiseerde wegens weinig doeltreffend.

“Ik ben blij dat de minister eindelijk luistert naar de kritiek die wij en vele burgerbewegingen al lang formuleren op haar eerdere plannen,” aldus Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Wij hebben steeds gezegd dat een lage emissiezone enkel zin heeft als ze voor het hele gewest geldt. Gelukkig ziet de minister dat nu ook in. Ook de controle door middel van camera’s is een hele stap vooruit tegenover de vignetten die eerder werden voorgesteld.”

Kritischer is Groen voor de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV), een belangrijk instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren. De partij begrijpt niet waarom er tot 2020 wordt gewacht om hierbij meer rekening te houden met de luchtvervuiling. Het argument dat de Brusselse regering pas vanaf dat jaar bevoegd wordt voor de inning van deze belasting houdt volgens hen geen steek.

“Vlaanderen bewijst dat het kan,” alsnog Maes. “Sinds de vergroening van de verkeersfiscaliteit daar, zijn er minder diesels op de weg. Het risico is nu dat de diesels van Vlaanderen naar Brussel komen omdat we hier minder streng zijn. Wachten tot 2020 is echt geen optie. Er sterven nu al 620 Brusselaars per jaar door de slechte luchtkwaliteit. We moeten nu actie ondernemen.”

Groen blijft ook overtuigd dat het voor een verbetering van de luchtkwaliteit absoluut noodzakelijk is om het aantal wagens te verminderen. “Ook de nieuwere diesels stoten nog altijd veel schadelijke stoffen uit. Bovendien pak je door een vermindering van het wagenpark tegelijk het vervuilingsprobleem en het mobiliteitsprobleem aan,” klinkt het bij de partij.

Groen en Ecolo voerden eerder al actie voor betere luchtkwaliteit aan Kunst-Wet, een van de meest vervuilde punten in Brussel. Door middel van ballonnen gevuld met fijn stof en schone lucht wilden ze de vervuiling visualiseren. Hoewel Kunst-Wet een van de meest vervuilde punten is in Brussel, wordt de vervuiling hier en in gelijkaardige street canyons, niet gerapporteerd aan de Europese Commissie. Dit is één van de punten die de Europese Commissie ertoe brachten om België in gebreke te stellen voor de slechte luchtkwaliteit. De groenen vragen hier dringend verandering.

“Jaarlijks sterven 632 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling,” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Dan is het toch totaal onverantwoord dat de Brusselse regering niet eens de moeite neemt om die vervuiling degelijk in kaart te brengen? Het kan ook anders: in Antwerpen worden de burgers zelf betrokken bij het meten van de luchtkwaliteit in een grootschalig onderzoek van de Universiteit Antwerpen, maar als ik minister Fremault ondervroeg over de mogelijkheid iets gelijkaardigs te organiseren in Brussel, wimpelde ze dat af.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren