08 jul 2010

Groen! verwerpt amnestiedecreet voor ruimtelijke wanorde

Het Vlaams Parlement keurt vandaag een 'reparatiedecreet’ goed voor de Codex ruimtelijke ordening. De Vlaamse codex Ruimte Ordening is pas sedert 1 september 2009 van kracht en alweer aan herziening en reparatie toe. Vandaag ligt het wijzigingsdecreet ter stemming in het Vlaams parlement.

Het Vlaams Parlement keurt vandaag een ‘reparatiedecreet’ goed voor de Codex ruimtelijke ordening. De Vlaamse codex Ruimte Ordening is pas sedert 1 september 2009 van kracht en alweer aan herziening en reparatie toe. Vandaag ligt het wijzigingsdecreet ter stemming in het Vlaams parlement.

Er worden een reeks aanpassingen doorgevoerd die zeker een verbetering zijn : zo wordt het mogelijk om vlotter een fotovoltaïsche cel op je dak te plaatsen. Maar dit weegt niet op tegen andere versoepelingen die de poort wagenwijd openzetten naar nieuwe ruimtelijke afbraak : zo wordt het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden weer stukken makkelijker. Terwijl er meer dan ruimte genoeg is voor nieuwe woningen zonder dat nieuwe groene gebieden moeten verkaveld worden.

”Maar wat ons vooral stoort is dat dit reparatiedecreet in feite een amnestiedecreet geworden is, die de Vlaamse Regering in staat stelt uitspraken van de Raad van State te negeren, stelt Vlaams parlementlid Dirk Peeters, wanneer de Raad van State wegens vormfout gewestplan-wijzigingen heeft vernietigd kan de Vlaamse regering ze nu toch nog goedkeuren, hetzelfde voor weigeringen die de Raad van State uitsprak over BPA’s; die in uitvoering van onwettige gewestplanvoorschriften werden opgemaakt.
Daarbij wordt ten onrechte verwezen naar de procedure van de ‘bestuurlijke lus’ in Nederland (één van de besluiten van de commissie versnelling infrastructuurwerken). Met behoorlijk of efficiënt bestuur hebben deze ingrepen niets te maken, wel met belangenbehartiging à la tête du client.
Zo kan de ring rond Asse er nu toch komen ondanks veel protest van omwonenden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters: ”We stelden voor om ook landschappelijk waardevolle landbouwgebieden als kwetsbaar gebied aan te duiden maar daar had de meerderheid geen oren naar. Dit nieuw decreet laat de Vlaamse regering toe om uitspraken van de Raad van State te negeren en vernietigde besluiten alsnog uit te voeren. De raad van State wees er in zijn advies op dat deze regeling ”op gespannen voet” staat met het Verdrag van Aarhus (openbaarheid van milieu-informatie) en de Europese Plan-MER-richtlijn rond milieu-effect-rapportering.”

In plaats van te kiezen voor meer inspraak vroeg in de besluitvorming, kiest de Vlaamse regering opnieuw voor het negeren van inspraak en het stellen van voldongen feiten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren