24 mei 2013

Groen vraagt extra maatregelen voor meer groen in de stad

Zondag gaat de jaarlijkse Dag van het Park door. Het thema dit jaar is 'Investeer in groen, winst verzekerd!’, een duidelijke oproep aan het beleid om werk te maken van meer parken en bossen. Open Vld en Groen willen deze oproep extra kracht bijzetten en hebben daarom samen een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement die de regering vraagt bijkomende maatregelen te nemen voor meer groen in de steden. Khadija Zamouri (Open Vld) en Mieke Vogels (Groen), initiatiefnemers van de resolutie, wijzen op het belang van extra groen voor de leefbaarheid van de stad: “Vandaag trekken jonge gezinnen nog te vaak weg uit de stad wegens een gebrek aan groene speelruimte voor de kinderen.” De resolutie kreeg de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, SP.a en N-VA. Ook LDD tekent mee.

Hoewel de steden de laatste jaren aantrekkelijker zijn geworden en de stadsvlucht in het algemeen gekeerd is, trekken jonge gezinnen nog altijd de stad uit. Een dure woningmarkt, een krapte in het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, capaciteitstekort in de kinderopvang en in het onderwijs zijn wellicht de belangrijkste oorzaken. ”Maar ook het gebrek aan groen, aan speelruimte voor kinderen en aan rust kunnen een rol spelen in de motivatie van jonge gezinnen om niet te kiezen voor de stad. Parken en groene ruimten die doordacht zijn ingericht, zijn essentieel om de leefbaarheid van stadswijken op een kwaliteitsvolle manier te verhogen,” zeggen Zamouri en Vogels.

Meten is weten

Toch is het vandaag onvoldoende duidelijk of steden inderdaad werk maken van meer groen. ”Of er in de centrumsteden daadwerkelijk groen bijkomt is niet bekend. Ook een totaal overzicht voor geheel Vlaanderen of per provincie is niet voorhanden. Op Vlaams niveau wordt er immers geen teller bijgehouden over de omvang van het stedelijke groenareaal of voor groen in de centrumsteden,” zeggen Zamouri en Vogels. Ze vragen daarom in de eerste plaats dat de bestaande meetinstrumenten worden aangepast zodat er in de toekomst beter gepeild wordt naar de omvang, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van groene ruimten en parken in de steden.

Nieuwe parken creëren, bestaande herdenken en historisch waardevolle behouden

Daarnaast moeten steden en centrumsteden extra gestimuleerd worden om te investeren in meer groen. ”Bestaande parken moeten herdacht worden, nieuwe parken gecreëerd en historische parken behouden,” aldus Zamouri en Vogels. Nieuwe parken zijn nodig om bepaalde wijken en buurten in steden aantrekkelijker te maken. ”Daarbij kan men soms creatief tewerk gaan, zoals het omvormen van oude spoorbermen tot groene parken. Gekende voorbeelden hiervan zijn het Antwerpse Park Spoor Noord, de Parijse Promenade Plantée en The High Line in New York.”

Bestaande parken moeten ook herdacht en gerenoveerd worden. ”Ze moeten aangepast worden aan de veranderende populatie en behoeften van de stadsbewoners. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het openstellen van kloostertuinen,” zeggen Zamouri en Vogels. Belangrijk hierbij is het behouden van historisch waardevolle parken, waarbij de ingrepen geen afbreuk doen aan de historische en esthetische waarde van deze parken die als monument opgenomen zijn of opgenomen kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijk historisch waardevol park is het Antwerpse stadspark. Zamouri en Vogels vragen daarom de regering om historisch waardevolle parken in de (centrum)steden mee op te nemen als waardevolle landschappen in de Landschapsatlas en een visie uit te werken over het behoud van deze parken.

Informatie- en communicatiebeleid van parken kan beter

Het renoveren van bestaande parken en het ontwikkelen van nieuwe parken kan niet los gezien worden van een heel parkbeleid met een sterk informatie- en communicatiebeleid voor bezoekers en omwonenden. ”In het buitenland zien we heel wat voorbeelden van parken die een heel informatie- en communicatiebeleid hebben ontwikkeld voor hun publiek. Men informeert de mensen op een duidelijke en overzichtelijke manier over de activiteiten en faciliteiten in het park. Sommige steden bij ons doen dit ook al, anderen blijven achter,” aldus Zamouri en Vogels. De Vlaamse Regering moet daarom steden helpen bij het uitwerken van zo een informatiebeleid, met specifieke aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

De resolutie van Khadija Zamouri en Mieke Vogels kreeg de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V (Veerle Heeren), SP.a (Michèle Hostekint) en N-VA (Marc Hendrickx). Ook oppositiepartij LDD (Patricia De Waele) tekent mee.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren