25 apr 2012

'Het nieuwe wonen’ van Mieke Vogels

De langverwachte overheveling van het woonbeleid van het federale naar het Vlaamse niveau vindt plaats in 2014. Het woonbeleid zit momenteel op een dood spoor. Wonen wordt steeds meer onbetaalbaar en het licht aan het einde van de tunnel is niet in zicht. De cijfers zijn veelzeggend: een appartement huren of een huis kopen wordt steeds duurder en de wachtlijst van mensen die op een sociale woning wachten, blijft groeien. Momenteel wachten meer dan 60.000 gezinnen op een sociale woning.

Bovendien zijn de middelen van de overheid onrechtvaardig verdeeld. Negentig procent van de middelen gaat naar de eigenaars, zelfs voor een tweede verblijf, terwijl huurders in de kou blijven staan.

De Vlaamse regering zal nooit uit deze woningcrisis geraken als ze het huidige woonbeleid simpelweg verder zet. Vlaams parlementslid Mieke Vogels is dan ook op zoek gegaan naar hoe het beter kan. In ”Het nieuwe wonen” presenteert ze een mix van oplossingen om met het huidige budget veel meer gezinnen aan een goede en betaalbare woning te helpen. ”Een eerlijkere fiscale aftrek, huursubsidies en richthuurprijzen zijn alvast een deel van de oplossing,” meent Mieke Vogels ”Daarnaast moet er ook compacter gebouwd worden.”

Om de woningmarkt terug meer ademruimte te geven, geeft Mieke Vogels een aantal sporen aan. ”In de eerste plaats moeten we de huurmarkt verbreden. Zowel de huurders als de eigenaars moeten we steunen. Dat kan onder meer door een maximumfactuur in te stellen voor mensen die recht hebben op een sociale woning, maar er geen aanspraak op kunnen maken wegens de lange wachtlijsten. Daarnaast moeten we de successierechten verminderen voor kinderen die de huizen van hun ouders verder willen blijven verhuren. Iets dat nu nog veel te weinig gebeurd, net omdat er met verhuren veel zorgen gepaard gaan en omdat ze er heel wat successierechten op moeten betalen. En tot slot is het ook belangrijk dat de sociale verhuurkantoren versterkt kunnen worden,” aldus Mieke Vogels.

Een tweede maatregel is het stoppen met de uitverkoop van het patrimonium van de overheid. ”De overheid moet zijn gronden en gebouwen via recht van opstal ter beschikking stellen, of moet ze onderbrengen in een systeem van Community Land Trust,” aldus Mieke Vogels. In zo’n systeem zijn de gronden in het bezit van een fonds met gemeenschappelijk beheer, maar worden de huizen op deze gronden verkocht aan de inwoners van de gemeenschap.”

Daarnaast streeft Mieke Vogels ook naar een nieuw seniorenbeleid. ”Een seniorenbeleid dat inzet op levenslang wonen in eigen buurt in plaats van in eigen huis, kan voor tienduizenden extra woongelegenheden zorgen.”

Tot slot kiezen steeds meer mensen voor een of andere vorm van samenhuizen. ”Een keuze die we moeten aanmoedigen,” stelt Mieke Vogels. ”Samenhuizen is compact, betaalbaar en sociaal. Daarom moet de overheid de barrières wegwerken en alle vormen van samenhuizen stimuleren.”

Deze en nog andere sporen worden uitgebreid toegelicht in ”het nieuwe wonen”. Vlaams parlementslid Mieke Vogels hoopt met de voorstellen in het boek het hoognodige debat omtrent het nieuwe woonbeleid te laten aanvangen zodat de Vlaamse regering de uitdagingen in de woonsector opnieuw het hoofd kan bieden.

Win een exemplaar, neem deel aan onze wedstrijd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren