28 jun 2013

Elisabeth Meuleman

Uit cijfers die Elisabeth Meuleman (Groen) opvroeg aan minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) blijkt dat kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau veel meer kans hebben om in het buitengewoon lager onderwijs terecht te komen. In type 1, voor kinderen met een licht mentale handicap, zitten drie keer zoveel kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau in de klas dan in het gewone lager onderwijs. Het aantal bedraagt 63 procent versus 21 procent. In type 3, voor kinderen met ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen, meer dan twee keer zoveel. 49 procent tegenover 21 procent.

Elisabeth Meuleman, Fractieleidster van Groen in het Vlaams parlement, trekt aan de alarmbel: ”Kinderen worden in Vlaanderen zeer snel als buitengewoon bestempeld en uit het regulier onderwijs georiënteerd. Volgens internationaal onderzoek is het aandeel leerlingen dat in aparte scholen wordt ondergebracht nergens zo hoog als in Vlaanderen. Van alle 11-jarige jongens zit bijna 10 procent in het buitengewoon lager onderwijs, dat zijn hallucinante cijfers.”

De cijfers tonen andermaal aan dat kinderen uit sociaal en economisch zwakkere gezinnen eerder in de richting van het buitengewoon onderwijs worden gedreven. ”Kiezen voor inclusief onderwijs vergt financiële middelen. Als ouder moet je al sterk in je schoenen staan om het advies van de school of het CLB naast je neer te leggen,” aldus Meuleman.

De Vlaamse regering zou begin deze legislatuur een decreet Leerzorg voorleggen in het parlement om kinderen met een beperking of met leerachterstand beter te ondersteunen in het reguliere onderwijs. Dat decreet kreeg al snel een eerste klas begrafenis. Nu is het wachten op een alternatief. Groen vraagt dat de minister haast maakt en nog deze legislatuur maatregelen neemt om die kinderen beter te ondersteunen in het gewone onderwijs. ”We moeten dringend werk maken van meer inclusief onderwijs, zoals ook internationale verdragen ons voorschrijven. Vlaanderen loopt achter. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen, ook kinderen van laaggeschoolde moeders met leernoden. Daarvoor zullen voldoende ondersteuning en middelen nodig zijn.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren