17 apr 2013

“Luister naar de allochtone gemeenschappen, erken meer moskeeën en voorzie opvang voor teruggekomen jongeren”

Groen vraagt aan de Vlaamse regering om actie te ondernemen rond het toenemende aantal vechtende Belgische jongeren in Syrië. “De Vlaamse regering moet de rechtstreeks betrokkenen, de allochtone gemeenschappen, de moskeeën en de ouders van de jongeren horen en samen met hen naar oplossingen zoeken. Daarnaast dient de Vlaamse regering dringend werk te maken van het erkennen van moskeeën en de opleiding van imams. Ten slotte zullen de jongeren die binnenkort terugkomen getraumatiseerd en geradicaliseerd zijn. De overheid voorziet best opvang,” zegt Vlaams parlementslid Luckas Vander Taelen.

”De Vlaamse regering heeft een aantal belangrijke hefbomen in handen om de problematiek van de vechtende jongeren in Syrië te bestrijden. Zo kan zij de eerste en rechtstreeks betrokken groepen, de allochtone gemeenschappen, de moskeeën en de ouders van de jongeren horen. De regering kan in nauw overleg met de gemeenschappen zelf mee naar oplossingen zoeken. Nu wordt er te veel over de hoofden van de betrokkenen heen georakeld, met weinig kennis van zaken en vooral ingegeven door de zucht naar partijpolitieke profilering,” aldus Vlaams parlementslid Luckas Vander Taelen.

De Vlaamse regering is bevoegd voor tewerkstelling, wonen en onderwijs. Daar dient de regering meer in te zetten op het actief bestrijden van alle vormen van discriminatie. Op al deze terreinen krijgen allochtone jongeren dikwijls te weinig kansen, wat leidt tot frustratie en radicale opvattingen.

Een andere hefboom die de Vlaamse regering, en met name Vlaams minister van Inburgering en Integratie Bourgeois (N-VA), in handen heeft, is de mogelijkheid om Vlaamse moskeeën en imams te erkennen. Momenteel erkent de overheid slechts 28 van 175 moskeeën. De Vlaamse overheid stelt in vergelijking met andere gewesten erg hoge eisen om erkend te geraken. Het is voor een geloofsgemeenschap - die vaak op vrijwilligers draait - zeer moeilijk om dit waar te maken. Door moskeeën niet te erkennen, heeft de overheid geen enkele vat op de interne werking en de imams. Nochtans zijn de imams zelf vragende partij om nauwer samen te werken met de overheid,” zegt Vander Taelen.

Daarnaast is het ook ten stelligste aangewezen dat de Vlaamse regering werk maakt van maatregelen om de jongeren bij hun terugkeer op te vangen. ”Velen van hen zullen getraumatiseerd, gedesillusioneerd of geradicaliseerd zijn. Het zou nefast zijn indien deze jongeren bij hun terugkeer terecht komen in een uitzichtloos vacuüm. Het is aangeraden om deze jongeren op een constructieve en curatieve manier te benaderen zodat ze opnieuw perspectief krijgen. Inlichtingendiensten en de staatsveiligheid moeten geradicaliseerde jongeren monitoren en indien nodig voor de veiligheid van de samenleving ingrijpen,” meent Vander Taelen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren