10 apr 2014

Elisabeth Meuleman

Groen voelt zich gesterkt door het advies van de auditeur van de Raad van State over het dragen van religieuze en levensbeschouwelijke tekens door leerlingen in het gemeenschapsonderwijs GO!. Een verbod altijd en overal is ongrondwettelijk, stelt de auditeur. Het is veel beter om tijdelijk en gericht op te treden als er zich ergens een concreet probleem stelt. Dat is exact wat er in de resolutie staat die Groen in 2012 in het Vlaams parlement indiende.

“Na het Paasverlof zijn er maar 10 weken meer in dit schooljaar. De scholen moeten zich kunnen organiseren tegen volgend schooljaar, en daar voldoende tijd voor hebben. Het eindoordeel van de Raad van State kan nog wel wat op zich laten wachten. Het is aan Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om in de overbruggingsperiode duidelijkheid te verschaffen”, reageert Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman.

"De minister moet nu een omzendbrief naar alle scholen sturen,” licht Meuleman toe. “Met die brief kan hij een einde stellen aan de verwarring rond het dragen van levensbeschouwelijke tekens (hoofddoeken, maar ook tulbanden voor Sikhs of keppeltjes). Als algemene regel moet gelden dat het dragen van dergelijke tekenen door de leerlingen is toegelaten op school en voor alle schoolgebonden activiteiten. De minister heeft er de afgelopen jaren echter voor gekozen om niets te doen, waardoor in bijna alle scholen in Vlaanderen de hoofddoek verboden is en leerlingen naar privéonderwijs gedreven zijn” legt Meuleman uit. “De minister kan nu niet anders dan kleur bekennen. In het Vlaams parlement boden we met onze resolutie de minister de oplossing op een schaaltje aan. Een oplossing die door verschillende actoren uit het middenveld naar voren geschoven was. Maar de meerderheid verwees onze resolutie naar de prullenbak.", zegt Meuleman.

“Het recht van de leerlingen om zelf te kiezen moet centraal staan. Enkel als er groepsdruk optreedt en blijkt dat jongeren niet meer zelfstandig kunnen beslissen of ze al dan niet een hoofddoek of andere levensbeschouwelijke kentekenen dragen, kan een schooldirectie optreden, individuele sancties opleggen en - als het echt niet anders kan - werken met een tijdelijk verbod. Maar de opgelegde maatregelen moeten steeds in verhouding staan tot de vastgestelde inbreuken en mogen slechts gelden voor bepaalde groepen en/of beperkte periodes. De auditeur van de Raad van State volgt nu dezelfde redenering: enkel als reactie op groepsdruk is een verbod, dat beperkt blijft in de tijd, verantwoord. Onze resolutie werd verworpen in de commissie, maar kan nog besproken worden op de laatste plenaire zitting, de week na de Paasvakantie. De minister moet nog voor het nieuwe schooljaar een rondschrijven doen naar alle scholen. Zodat in september de regels duidelijk zijn en het actief pluralisme in alle Vlaamse scholen verzekerd is," besluit Meuleman.

tekst van onze resolutie : http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1432-1.pdf

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren