11 sep 2017

Elisabeth Meuleman

Greenpeace stelt de Belgische milieuministers in gebreke vanwege een gebrek aan daadkracht. De milieuorganisatie vindt dat de ministers te weinig inspanningen doen om de luchtkwaliteit in België te verbeteren. Groen steunt de actie. "Het is schrijnend dat burgers een verantwoordelijk beleid moeten afdwingen via de rechtbank. We hopen dan ook dat de regeringen deze rechtszaak alsnog kunnen vermijden door eindelijk een luchtkwaliteitsbeleid te gaan voeren," aldus Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Groen ijvert al langer voor een aanzienlijke verbetering van de Belgische luchtkwaliteit. Eén van de middelen daartoe is de invoering van lage emissiezones in alle Vlaamse centrumsteden. “Het bestaande decreet kan perfect overal uitgevoerd worden, in combinatie met de invoering van flankerende sociale maatregelen, zoals betaalbaar openbaar vervoer en velo- of Cambio-abonnementen voor wie een wagen heeft die niet binnen kan in de lage emissiezone,” stelt Elisabeth Meuleman voor. "Het effect van bestaande lage emissiezones, zoals nu in Antwerpen, moet gemeten worden indien nodig kunnen we de normen verstrengen, om zo bijvoorbeeld ook het probleem van de vervuiling door stikstofoxiden op te lossen. Naast de invoering van lage emissiezones pleit Groen onder andere ook voor gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, de aanplanting van bomen die de fijnstofconcentratie naar beneden kunnen halen en de invoering van een slimme kilometervergoeding.

“Jaarlijks sterven er meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Het is tijd om dit een halt toe te roepen. Minister Schauvliege vindt het al een hele prestatie dat zij probeert de Europese normen te halen. Maar alle deskundigen geven aan dat deze normen te weinig rekening houden met de gezondheid van zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen, en dat we – zoals Greenpeace vooropstelt – moeten streven naar het halen van de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie. We dagen de minister dan ook uit rekening te houden met de kritiek van de milieubeweging en met de voorstellen die we vanuit Groen een tijd terug neerlegden, om zo te komen tot een veel ambitieuzer plan. Ons land zou bijvoorbeeld ook koploper in schone lucht kunnen worden. Het ontbreekt de Minister niet enkel aan daadkracht zoals Greenpeace vaststelt, maar ook aan ambitie.” besluit Meuleman.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren