10 mei 2012

Freya Piryns

Donderdag 10 mei worden in de Senaat de wetsvoorstellen uit het BHV-pakket rond politieke ethiek en constitutieve autonomie, die er onder impuls van de groenen kwamen, ingeleid door senator Freya Piryns (Groen): “ Met deze wetsvoorstellen willen we de politiek transparanter en eerlijker maken. Schijnkandidaturen zullen niet meer mogelijk zijn. Dit zijn belangrijke maatregelen om de geloofwaardigheid van de politiek op te krikken.”

De hervormingsvoorstellen die vandaag zullen worden ingeleid maken een einde aan de schijnkandidaturen. Bij de federale verkiezingen van 2010 kwamen 14 parlementsleden op voor de Kamer terwijl ze al regionaal of Europees parlementslid waren. Ze namen hun mandaat in de Kamer niet op. Denk maar aan Jan Peumans (N-VA), Patrick Janssens (sp.a), Ivo Belet (CD&V), e.a. Met de nieuwe regels zal dit niet langer mogelijk zijn. Kandidaten worden verplicht om het mandaat waarvoor ze laatst verkozen zijn op te nemen.

Tijdens de verkiezingen van 2009 werden 5 parlementsleden zowel op een Vlaamse als op een Europese lijst verkozen. Kathleen Van Brempt (sp.a), Dirk Sterckx (Open VLD) en Frank Vanhecke (Vlaams Belang) werden verkozen voor het Vlaamse parlement maar namen dit mandaat niet op omdat ze Europees gingen zetelen. Filip Dewinter (Vlaams Belang) nam zijn mandaat in Europa niet op en koos voor het Vlaams parlement. Piryns: "Jean-Marie Dedecker (LDD), de kampioen van de schijnkandidaturen, werd verkozen in het Vlaams Parlement en het Europees Parlement maar bleef gewoon zitten in de federale kamer. Dit zal niet meer kunnen omdat politici niet meer op 2 lijsten tegelijk kunnen staan. Ze zullen zich trouwens ook niet meer tegelijk kandidaat kunnen stellen als effectieve en als opvolger op de lijst.”

De wetsvoorstellen die vandaag worden ingeleid zijn het eerste luik van het uitgebreider hoofdstuk hervormingsvoorstellen voor meer politieke ethiek, dat dankzij de groenen in het Vlinderakkoord kwam. Latere voorstellen die aan bod zullen komen zijn de hearings van ministers waarbij regeringsleden binnen de zes weken nadat ze benoemd zijn, hun visie moeten toelichten op de uitdagingen en de aanpak van hun beleidsdomein. Er komt een deontologische code, een onafhankelijke deontologische commissie en de bezoldiging van de ministers wordt met 5% verminderd. De uittredingsvergoedingen voor parlementsleden worden herzien en afgeschaft in geval van vrijwillig ontslag in de loop van het mandaat. De pensioenregeling voor parlementsleden zal progressief in overeenstemming gebracht worden met het systeem in de openbare sector.

”Met de Senaat hebben we een instituut zo goed als afgeschaft waarvan de burger zich afvraagt: wat is daar eigenlijk nog het nut van? Met de hervormingsvoorstellen voor meer ethiek in de politiek geven we een antwoord op de vraag van de burger: mag het transparanter? Beide hervormingen hebben als doel: de geloofwaardigheid van de politiek op te krikken. Tegelijkertijd leveren de hervormingen ook een fikse besparing op,” besluit senator Piryns.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren