10 feb 2017

Bart Caron

Net als Groen kiest de Boerenbond nu voor een warme sanering waarbij noodlijdende boeren vrijwillig versneld hun bedrijfsvoering kunnen stopzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen. “Tot daar de gelijkenis met het voorstel van Groen. Een handrem om de groei van de veestapel te vermijden ontbreekt echter volledig in hun plan. Dit is fout beleid waar niemand beter van wordt, dom zowel op economisch als ecologisch vlak”, analyseert Bart Caron.

De aanhoudende economische crisis in de veehouderij zorgt op dit moment voor een stille, maar kille sanering in de sector. “Tot die conclusie komt nu ook de Boerenbond in haar actieplan voor de veehouderij[ [ https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/actieplan-voor-de-vl..., maar lijkt in haar voorstel blind voor de economische en ecologische realiteit waar de sector mee geconfronteerd wordt”, reageert Groen-parlementslid Bart Caron.

Net als Groen kiest de Boerenbond nu voor een warme sanering waarbij noodlijdende boeren vrijwillig versneld hun bedrijfsvoering kunnen stopzetten en daarvoor een vergoeding ontvangen. “Tot daar de gelijkenis met het voorstel van Groen. Een handrem om de groei van de veestapel te vermijden ontbreekt echter volledig in hun plan. Dit is fout beleid waar niemand beter van wordt, dom zowel op economisch als ecologisch vlak”, analyseert Bart Caron: “Enkel als de veestapel duurzaam daalt zal dit een effect hebben op de prijs die de boer ontvangt voor zijn product. Bovendien hebben Europa en België ambitieuze klimaat- en milieudoelen aangenomen, ook voor de landbouwsector. Overbemesting zorgt voor vervuiling van de bodem, de lucht en het water. Met efficiëntere voeders en stalsystemen alleen gaan we die doelstellingen niet halen. Daarom zal ook een globale daling van de veestapel politiek bespreekbaar moeten worden”.

Vervolgens wil de Boerenbond inzetten op export van bulkproducten. “Waar moeten we die extra exportmarkten dan vinden? Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud van de voedselbehoefte van elke Belg. 87% van onze vleesproductie gaat rechtstreeks op de vrachtwagen richting buitenland”, merkt Caron op.

Ook in onze buurlanden kiezen steeds meer consumenten voor een maaltijd met minder of zonder vlees. Het verre buitenland dan? Wereldwijd zal de vleesconsumptie inderdaad toenemen, vooral Azië, Sub-Sahara-Afrika en het Midden-Oosten zijn groeimarkten. Maar is vliegtuigen charteren voor de vleesexport naar die landen echt de ideale toekomst? Het is ook risicovol. De wereldmarktprijs voor vlees zal in de komende jaren wellicht dalen door schaalvergroting en lage kosten in het buitenland. “Weinig waarschijnlijk dat onze Vlaamse boeren hiermee kunnen concurreren”, aldus Caron.

Ten slotte pleit Boerenbond voor extra promotiecampagnes voor vleesconsumptie. Eerst de cijfers: zowat 60% van de promotiebudgetten dat de overheid uittrekt voor voedsel gaat nu al naar reclamecampagnes voor vlees- en zuivelproducten, dik 12 miljoen euro. Een fiks bedrag: het bedrag voor de gezondheidsdoelstelling ‘evenwichtiger eten’ ligt lager dan dat voor vleespromotie. Groenten en fruit moeten het stellen met 2,5 miljoen, Bio met 0,6 miljoen.
Vreemd, want zowel in eigen land als in de buurlanden is er een trend naar minder vlees eten. We eten meer groenten en fruit. Dat is gezonder. En goed voor het klimaat. En dat is hoognodig want de Belgen zitten met gemiddeld 164 gram vlees en vis per dag nog altijd op 60% meer dan de maximale hoeveelheid die aanbevolen is voor de gezondheid.

“Een actieplan voor de toekomst van de landbouw is dringend. Maar een landbouwmodel dat inzet op een exportgerichte strategie die produceert aan de laagste prijs degradeert boeren tot dagloners in dienst van veevoedergiganten en slachthuizen. Dat is niet ons toekomstbeeld”, zegt Bart Caron.

Groen kiest ervoor de huidige crisismaatregelen voor de noodlijdende veehouderij te heroriënteren. In 2016 ging meer dan 30 miljoen euro Vlaams geld naar versnipperde en dure maatregelen, die hoogstens tijdelijk soelaas brengen. Ondanks deze maatregelen slagen veel boeren er niet in hun schuldeisers te betalen.
“Groen wil deze middelen inzetten voor die bedrijven die de steun het hardst nodig hebben in functie van de stopzetting of omvorming van hun bedrijf. Door tegelijkertijd de mestrechten van deze bedrijven uit de markt te halen zorgen we ervoor dat de veestapel duurzaam daalt. Een sociaal verantwoorde uitweg voor noodlijdende boeren die ook goed is voor consument en milieu”, besluit Caron.

Bart Caron
Vlaams parlementslid

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren