24 nov 2010

Meyrem Almaci

Op vraag van Groen! en Ecolo kwamen vertegenwoordigers van het Rekenhof deze woensdagmidag in de Kamercommissie Financiën tekst en uitleg geven over de “sale & lease back”-operaties. De onafhankelijke analyse van het Rekenhof bevestigt ruimschoots de kritiek van de groenen op de keuzes van de minister van Financiën Didier Reynders (MR) en op de werking van de Regie der Gebouwen. Het Rekenhof bevestigt dat deze financieringsmethode op lange termijn fors duurder uitkomt. Daarnaast zijn er ook diverse problemen in de overeenkomsten met de private partners vastgesteld.

Meyrem Almaci, Kamerlid Groen!: ”De keuze om met de privésector te werken, blijkt een aderlating te zijn voor de schatkist. Over de laatste 5 jaar werden de huurgelden die de Regie der gebouwen betaalt, met een factor 3 vermenigvuldigd. Waar die slechts 128 miljoen bedroegen in 2004, lopen die op tot 409 miljoen in 2009. Meer dan de helft van de uitgaven bij de regie der gebouwen betreft huurgelden. Privé-investeerders maakten gemiddeld een winst van 7,7% en voor de Fedimmo-operatie zelfs 8 %, terwijl de Staat gewoon zelf geld had kunnen lenen voor de renovaties en dus eigenaar van de gebouwen had kunnen blijven.”

De boekhouding van de Regie der Gebouwen is daarenboven verouderd. Zo beschikt men niet over de rekeningen na 2005 en zijn er geen instrumenten om een degelijke kosten-baten-analyse van de diverse operaties te maken. Daarenboven bleek uit de hoorzitting dat de Regie eenzijdige stijgingen van de huurprijzen aanvaard heeft, ook al waren de renovatiewerken die dit zouden rechtvaardigen niet voltooid.

Groen! en Ecolo vragen dat de aanbevelingen van het Rekenhof over de Regie onmiddellijk uitgevoerd worden. Daarnaast vragen de groenen verdere hoorzittingen. Die moeten duidelijkheid brengen over de inbreuken op de wet op de openbare aanbestedingen die het Rekenhof blootlegde. Ook de conventies die de Regie sloot met de privé-sector en de dagelijkse relaties tussen de Regie en verschillende verhuurders, moeten uitgeklaard worden. De Kamercommissie Financiën zou daarover best ook de minister van Financiën Didier Reynders (MR), bevoegd voor de Regie, ondervragen, net als de huidige bestuurders van de Regie, vertegenwoordigers van de werknemers en de gebruikers van de verschillende gebouwen.

”Hopelijk kunnen we zo stevige aanbevelingen doen om de huidige huurovereenkomsten bij te sturen en om de werking van de Regie der Gebouwen te verbeteren,” besluit Almaci.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<