20 apr 2012

Bart Staes

Met twee initiatiefrapporten spreekt het Europees Parlement zich vandaag voorzichtig uit voor een groener en duurzamer Europa.

Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) juicht toe dat het Europarlement een duurzamere toekomst nastreeft, hoewel de ambities - getemperd door met name christendemocraten - nog te wensen overlaten. De twee rapporten, over biodiversiteit en over het Europese milieuactieprogramma, zijn helaas nog te vrijblijvend.

Staes: "We lopen telkens tegen het probleem aan dat niemand tégen het behoud van de natuurlijke rijkdommen in Europa is, maar zodra dit in concreet beleid vertaald moet worden, haakt het conservatieve deel van dit parlement af. Als we voorstellen om de landbouw te vergroenen of om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, blijkt dat het parlement aanzienlijk minder geeft om een duurzame toekomst met schone lucht en natuur."

Een gezonde leefomgeving en een hoog niveau van milieubescherming waarborgen een hoge levensstandaard en houden kostbare ecosystemen in stand. Zestig procent van de ecosystemen is inmiddels aangetast, bijna negentig procent van de visvoorraden in Europese wateren zijn overbevist en elk jaar wordt zo'n dertien miljoen hectare tropisch bos gekapt.

Slechte uitwerking van de bestaande afspraken en inconsistent beleid leiden ertoe dat deze situatie niet of tergend langzaam verbetert. "Op de huidige voet doorgaan met het uitputten van de aarde is onhoudbaar", legt Staes uit. "Het is goed dat het Europarlement zich uitspreekt voor een groener en duurzamer Europa, maar het is nu tijd voor de vervolgstap: concrete actie! De hervorming van het visserij- en landbouwbeleid biedt bij uitstek dé aanknopingspunten om alle mooie voornemens in concrete acties om te zetten."

Maar liefst de helft van de Europese Unie bestaat uit landbouwgrond en dus hebben boeren een cruciale rol voor het behoud en toename van biodiversiteit. "De EU geeft elk jaar bijna zestig miljard euro uit aan landbouw, maar het Europarlement wil vervolgens niet in haar rapport duidelijk maken dat aan die zestig miljard eisen gesteld moeten worden voor een duurzamer gebruik. Ik vind dat hypocriet", zegt Staes.

Momenteel worden in hoog tempo voorraden van natuurlijke hulpbronnen uitgeput, de lucht vervuild en water en land verontreinigd. Het aantal planten en dieren dat met uitsterven wordt bedreigd is exponentieel gestegen. Ondertussen worden de armsten in de wereld de dupe, want zij zijn vaak direct afhankelijk van natuurlijke rijkdommen. Bij de internationale conferentie Rio+20 in Brazilië later dit jaar zullen parlementariërs en regeringsleiders bijeenkomen om over deze problematiek te praten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren