Ethische thema's

Ethische thema's

Je hebt het recht om op cruciale momenten zelf beslissingen te nemen over je eigen leven. Daarom blijven we ons inzetten voor een kader dat iedereen duidelijke rechten geeft, en ook de vrijheid om eigen keuzes te maken.

Wie zwanger raakt, heeft het recht zelf controle te nemen over het eigen lichaam, en de impactvolle beslissing om al dan niet een kindje te krijgen. We versterken en moderniseren ook het wettelijk kader voor mensen met een kinderwens. Zo zouden heldere regels over draagouderschap bijvoorbeeld alle betrokken personen ten goede komen. We willen daarbij ook bijvoorbeeld zorgen voor een gelijke behandeling van LGBTI+-koppels bij het vervullen van hun kinderwens.

Op een bepaald moment loopt het leven voor ons allemaal ook ten einde. Groen wil het recht op inspraak over je eigen levenseinde beter verankeren, van de zorg die je krijgt in je laatste levensjaren, tot het versterken van het recht op euthanasie. Ook mensen die zich in een uitzichtloze medische situatie bevinden zouden meer rechten moeten krijgen om zelf te beslissen over hoe ze willen sterven.

Groen wil...

  • het recht op abortus verankeren in de grondwet. De abortustermijn breiden we uit naar minstens 18 weken. De verplichte bedenktijd van 6 dagen schaffen we af
  • abortus voor minderjarigen mogelijk maken zonder toestemming van ouder(s) of voogd
  • een wettelijk kader voor draagouderschap, waarbij de rechten van de draagouder, het kind en de wensouders beschermd worden. Commerciële praktijken in binnen- en buitenland verbieden we
  • de anonimiteit van zaad- en eiceldonoren opheffen zodat kinderen later bepaalde gegevens van hun donor kunnen opvragen. Contact tussen beide is enkel mogelijk bij wederzijdse toestemming
  • zorgverleners stimuleren om op tijd met patiënten te bespreken welke zorg en beslissingen ze willen rond hun levenseinde (vroegtijdige zorgplanning)
  • meer investeren in palliatieve zorg
  • het recht op euthanasie uitbreiden voor personen met dementie en toegang tot euthanasie beter garanderen voor personen in een uitzichtloze medische situatie
  • begeleide levensbeëindiging bespreekbaar maken, ook voor wie een stervenswens heeft zonder medische aanleiding

 

> Download ons uitgebreid programma over zorg en bio-ethiek

Nieuws

'Geen waardig levenseinde zonder waardig debat' (opinie)
09 April 2024 abortus en bio ethiek ouderen
'Geen waardig levenseinde zonder waardig debat' (opinie)
Zelfbeschikking levenseinde: 'Ethisch vraagstuk dat sereen en waardig debat verdient'
08 April 2024 abortus en bio ethiek ouderen
Zelfbeschikking levenseinde: 'Ethisch vraagstuk dat sereen en waardig debat verdient'
Abortus: Ecolo-Groen zet aanbevelingen expertencomité om in wetsvoorstellen
27 September 2023 abortus en bio ethiek
Abortus: Ecolo-Groen zet aanbevelingen expertencomité om in wetsvoorstellen

Petitie

abortus als grondwettelijk recht
81%
Maak van abortus een grondwettelijk recht.
Teken de petitie!

We zien het steeds vaker in de wereld om ons heen: mensenrechten zijn nooit helemaal verworven. Dat werd pas nog pijnlijk duidelijk in de VS, waar het Hooggerechtshof het recht op abortus heeft teruggeschroefd. Ze katapulteerden de Amerikanen decennia terug in de tijd. Ook dichter bij huis zien we conservatieve krachten die het recht op abortus willen afbouwen. Denk aan het Hongarije van Orban of aan Polen.