Oosterweel: "Belangrijke stap gezet, Vlaamse regering moet nu voorbereidende werken Oosterweel stopzetten"

22 feb 2017

"Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad te brengen en ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars. Sinds het advies van de auditeurs van de Raad van State, roepen wij de Vlaamse regering op om nu dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus", zegt Wouter Van Besien.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

Groen vraagt dat Crevits het project 'Energieke scholen' in heel Vlaanderen uitrolt

17 feb 2017

"Groen stelt voor dat milieuminister Hilde Crevits (CD&V) het voorbeeld van het klimaatproject 'Energieke scholen' dat in provincie Vlaams-Brabant loopt, uitbreidt naar heel Vlaanderen. Dit project is uniek en een test-case mét resultaat" zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vrijdag bij de voorstelling van het project.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Europees Parlement wil institutionele hervorming van de EU

16 feb 2017

De Europese Unie is in crisis. Het euroscepticisme groeit. Steeds meer mensen plooien terug op een eng-nationalistisch en protectionistisch gedachtengoed. Het is dus noodzakelijk na te denken over waar we met de EU heen willen. Het Europees Parlement stemde daarom vandaag het initiatiefrapport-Verhofstadt over de institutionele hervorming van de EU. Europees parlementslid Bart Staes, vindt dit een goede zaak: “Ook al ben ik het niet eens met alles wat in het verslag Verhofstadt staat, er staan goede voorstellen in richting een democratische herziening van de Verdragen, iets wat ik absoluut ondersteun."

Bart StaesEuropees parlementslid

CETA goedgekeurd, strijd voor rechtvaardiger Europees handelsbeleid gaat door

15 feb 2017

Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en het grootste deel van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement keurde woensdag CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, goed. De Groenen stemden tegen. “Dit verdrag maakt democratie en welzijn ondergeschikt aan de wensen van multinationals”, stelt Groen-Europarlementslid Bart Staes. “In juli 2015 keurde hetzelfde EP nog een resolutie over TTIP goed, met daarin rode lijnen: een aantal zaken waarmee men niet akkoord zou kunnen gaan. Vele analyses door Europese en Canadese experten tonen dat enkele van die rode lijnen door CETA worden overschreden.  

Bart StaesEuropees parlementslid

Groen Oudenaarde voert actie tegen zwerfvuil

15 feb 2017

"Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel", zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. "Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid