Overheid als partner voor burgers, bedrijven en verenigingen

18 nov 2017

Dit weekend hield Groen een tweedaags Schakelcongres in Brussel, in aanwezigheid van meer dan 600 leden – voor het eerst – ook niet-leden. De partij zet daarmee de koers uit voor een nieuwe visie op het samenspel tussen overheid, burgers, ondernemers en middenveld, onder meer op vlak van mobiliteit, zorg en economie.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Energiepact moet er nu komen

15 nov 2017

Uit een rapport van netbeheerder Elia blijkt dat de geplande kernuitstap in 2025 nog steeds haalbaar is. Het veronderstelt wel onmiddellijke actie van de regering. Groen is blij met dit positieve signaal en roept de regering op om eindelijk in actie te schieten. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Schauvliege ontwortelt de biosector

15 nov 2017

Vlaams Minister van Landbouw Schauvliege (CD&V) ontmantelt het Bioforum. Bioforum steunt op drie pijlers: bedrijfsgerichte ondersteuning van (beginnende) bioboeren, bewustmaking van de bevolking en belangenbehartiger van de ganse biosector. “Door de drastische inperking van de subsidies zaagt Minister Schauvliege twee poten af van deze driepikkel.” 

Bart CaronVlaams parlementslid

Interparlementaire dialoog: "Belangrijke eerste stap, maar Belgische klimaatambitie moet hoger"

13 nov 2017

In de schaduw van de COP 23 in Bonn heeft de interparlementaire klimaatcommissie een gezamenlijke verklaring afgerond. Ecolo-Groen juicht deze belangrijke stap toe en verwacht een erg ambitieus klimaattraject vanuit de verschillende parlementen.

Johan DanenVlaams parlementslid

Seksueel misbruik in de sport: preventie is noodzakelijk

09 nov 2017

Gisteren toonde Pano drie getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Voor Vlaams parlementslid Imade Annouri toont de reportage nog maar eens het belang van preventie en educatie aan. “Iedereen moet weten wat seksueel grensoverschrijdend gedrag inhoudt. Wat kan er, wat kan er niet, hoe ga je om met afwijkend gedrag en wie kan je aanspreken als het zich stelt? Ook die laatste vraag is erg belangrijk. Op dit moment blijven slachtoffers en bystanders al te vaak met hun verhaal of vragen zitten. Uit angst om niet geloofd te worden, maar ook omdat ze niet altijd weten waar of bij wie ze terecht kunnen. Elk kind leert dat je bij een brand de brandweer moet bellen. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten we meteen bij de juiste mensen kunnen melden.”
 

Imade AnnouriVlaams parlementslid