Kan politiek niet eenvoudiger?

Adinda vindt alvast van wel. Politici hebben in haar wereld een faciliterende rol. Zij zorgen dat het algemeen belang en de lange termijn gediend worden.

Neem bijvoorbeeld de schaarse ruimte die ons nog rest. Als landschapsarchitect is Adinda goed in het verbinden van verschillende belangen in functie van welzijn voor natuur, landbouw én mens. Want ruimte is als geluk: het vermenigvuldigt zich als je het deelt.

Een baksteen in de maag verteert beter met een groene long.

Ze vindt niet dat ze alle antwoorden moet weten, maar is gebrand om de juiste vragen stellen.

Kijk naar de zorg: hoe kan het dat preventie en behandeling nu zijn losgekoppeld? Ze zouden op zijn minst dezelfde minister moeten hebben. Adinda vind dat er meer aandacht moet gaan naar preventie en dat zorgpersoneel meer tijd krijgt om te "zorgen", het gaat immers om mensen.

It takes a village to raise a child, en dat is niet enkel voor kinderen. Adinda wil dat er meer dorp in de stad komt, dat er meer contact is tussen mensen, want de village, dat zijn wij. Adinda wil alle kansen pakken want geluk gebeurt niet als g’er zijt, maar in de tussentijd.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?