24 mei 2012

Afbouw gevangenispersoneel is foute keuze

De gevangenissen moeten het met minder psychologen, sociaal assistenten en administratief personeel doen volgens het personeelsplan van minister van Justitie Turtelboom (Open VLD). Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen): “Dit is alsof je in een school met overvolle klassen gaat schrappen in het aantal leerkrachten. Het beleid van Turtelboom moet inzetten op begeleiding van gedetineerden om recidive te voorkomen.“

De sociaal assistenten en psychologen vormen een cruciale schakel in justitie. Ze geven onder andere advies aan de strafuitvoeringsrechtbank of iemand een enkelband kan dragen, in halve of volledige voorwaardelijke vrijheid kan worden gesteld. Sommige personeelsleden beheren vandaag reeds tot 90 dossiers wat reeds te veel is om kwalitatieve begeleiding te garanderen. Justitiespecialist Van Hecke: ”Minder personeel betekent bijkomende vertragingen en toenemende overbevolking. Afbouw van gevangenispersoneel is foute keuze. ”

Volgens het Directoraat-Generaal van het Gevangeniswezen is de overbevolking in de Belgische gevangenissen in 2012 tot 20,2% toegenomen. Bijkomende gevangenissen zijn noodzakelijk maar het kan niet dat er gesnoeid wordt in het gevangenispersoneel. Stefaan Van Hecke : ”Minister Turtelboom wil meer enkelbanden, maar ze schrapt in het personeel dat hierover advies moet geven.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente