21 sep 2016

Johan Danen

Groen reageert woensdag meteen positief op de intentie van Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) om komaf te maken met de groenestroomcertificaten (GSC's) voor afvalverbrandingsovens. "Groen vraagt dat al sinds de invoering in 2004", zegt Groen parlementslid Johan Danen.

Uit berekeningen van de VRT blijkt dat het om maar liefst 250 miljoen euro gaat sinds 2004. "In feite is dit een verborgen subsidie aan afvalverbranding. Dat is een slechte zaak voor het milieu en de gezondheid", zegt energiespecialist Johan Danen van Groen: "in ons verkiezingsprogramma van 2014 en ons energie-alternatief van november 2015 stelden we voor om de steun voor huisvuilovens te schrappen".

"Bovendien is het veel interessanter voor het milieu en de economie om afval te gebruiken als grondstof, volgens de principes van de circulaire economie. Ook de Vlaamse regering beloofde in haar Visie 2050 om daar werk van te maken. Recyclage en hergebruik van producten of materialen moeten absolute voorrang krijgen op verbranden. Met de groenstroomcertificaten voor afvalverbranding torpedeerden de vorige Vlaamse regeringen de inspanningen om meer afval te hergebruiken", legt Danen uit: "het subsidiëren van afvalverbranding heeft ook tot gevolg dat er weinig tot geen incentive is om de verbrandingscapaciteit af te bouwen, zie bijvoorbeeld de oven die Bionerga wil bouwen in Beringen."

"Vandaag kunnen milieuminister Schauvliege (CD&V) en haar collega van energie Tommelein eindelijk de juiste keuze maken. Minister Schauvliege kan stoppen met het in stand houden van een overaanbod aan afvalverbranding. En recyclage en hergebruik van afval een nieuwe impuls geven. Tommelein kan onze energiefactuur verlagen door de geldstroom naar dubieuze vormen van energie-opwekking stop te zetten: de grootschalige biomassacentrales en de verbrandingsovens. Via deze stappen moet de Vlaamse regeriang dan eindelijk haar Turteltaks afschaffen", besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

In mei 2004 verklaarde toenmalig Groen!-parlementslid Eloi Glorieux: "Groen! zal dit voorstel van decreet niet goedkeuren. Het ondermijnt de al zwakke doelstelling vooropgesteld bij aanvang van deze regeerperiode door de leveranciers van grootverbruikers vrij te stellen. Daarnaast wordt recuperatiestroom uit afvalverbranding op gelijke voet behandeld als stroom uit vernieuwbare energiebronnen."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren