Basisopleiding Ecologisme - Volzet

9 sep 2017 - 09:30Groenhuis - Sergeant De Bruynestraat 78-82, Brussel

Wil jij ook meer weten over ecologisme?

Goed nieuws, net als de voorbije jaren biedt Oikos, de onafhankelijke denktank voor sociaalecologische verandering, een basisopleiding aan over ecologisme als ideologische stroming. Op drie zaterdagen worden de bouwstenen van de groene ideologie uit de doeken gedaan. Dag 1 en 3 bestaan uit een voor- en namiddaggedeelte, waarbij telkens deskundigen een uiteenzetting geven die uitmondt in een groepsgesprek in een ongedwongen sfeer. Dag 2 participeren we in groep aan Ecopolis #3 (www.ecopolis.be).

Op dag één heeft Jef Peeters het over fundamenten van een groene maatschappijvisie en spreekt Dirk Holemans over een groene kijk op de democratie waarbij hij wijst op het belang van burgerinitiatieven. De tweede dag wordt ingevuld met een bezoek aan Ecopolis #3. Dit jaarlijks evenement biedt een dag vol lezingen, gesprekken en performances over een actueel thema. Dit jaar is dit Digital Together. Op dag drie focust Johan Malcorps op de verschillende opvattingen over de economie binnen de groene beweging en geeft Jan Mertens een inspirerende analyse geschiedenis van de groene beweging en partij.

Na deze opleiding sta je sterker om vanuit ecologisch perspectief een kritische analyse te maken van de structuur en werking van de huidige samenleving. Het biedt je houvast om toekomstgerichte antwoorden te formuleren op de uitdagingen waarvoor de samenleving staat op sociaal-ecologisch vlak.

Activiteit: 

Praktisch

Dag één en drie vinden plaats op 9 september en 2 december (9u30-16u30) in het nationale Groen secretariaat, Sergeant De Bruynestraat 78-82 in Brussel.
Ecopolis vindt plaats in het Kaaitheater in Brussel op zondag 8 oktober.

Informatie: 

Deze vorming is volzet.