Hormoonverstoorders: spelen we met onze gezondheid?

6 jun 2017 - 18:00 - 20:30Bervoetszaal in Groenhuis, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die ons hormoonsysteem ontregelen. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet fraai: fertiliteitsproblemen, afwijkingen aan de geslachtsorganen, obesitas, kanker ... Ondanks de overdonderende wetenschappelijke bewijzen blijven Europa en België talmen om bijkomende maatregelen te nemen. Wat zit hier achter? En waarom zijn andere landen (waaronder Frankrijk, maar ook een aantal Scandinavische landen) meer gealarmeerd dan België?

De werkgroepen Gezondheid & Milieu van Groen slaan de handen in elkaar en nodigen jullie uit voor een info- & discussie-avond over Hormoonverstoorders & gezondheid. We gaan in debat met professor Greet Schoeters (gespecialiseerd in biomedische wetenschappen) en Danielle Van Kalmthout (Expert Hormoonverstoorders bij de Gezinsbond).

Programma

  • 18.30 – Inleiding debat Hormoonverstoorders & Gezondheid door Anne Dedry, Federaal parlementslid voor Groen
  • 18.40 – Hormoonverstoorders, een stand van zaken van de wetenschappelijke evidenties over hormoonverstoorders door Greet Schoeters
  • 19.10 – Hormoonverstoorders, een focus op de gevaren voor de meest kwetsbare groepen door Danielle Van Kalmthout
  • 19.40 – Discussieronde: welke beleidsmaatregelen stelt Groen voor?
  • 20.15 – Conclusie
  • 20.30 – Einde

Informatie: 

Deelname is gratis, maar graag vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier.

We voorzien een broodje & een drankje.