Vormingsdag voor raadsleden, voorzitters en secretarissen

6 mei 2017 - 09:45 - 16:30Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven

Dit voorjaar organiseren we maar liefst twee vormingsdagen. De eerste ging door op 11 maart in Gent en de volgende gaat door op 6 mei in Leuven. 
Benieuwd wat de deelnemers in Gent van de vormingsdag dachten, bekijk dan hier even het verslag https://vimeo.com/208843695

We programmeren op beide locaties dezelfde workshops. Nam je al deel in Gent en heb je moeten kiezen tussen verschillende workshops, kan je nu opnieuw deelnemen en inschrijven voor andere sessies.

We behouden ook dit jaar de brede focus op zowel raadswerk als het managen van een lokale groep, al willen we meer inzetten op vaardigheden die nuttig zijn in opbouw naar het campagne- en verkiezingsjaar. Dat zal je wel merken aan de verschillende workshops

Programma

9u45 Onthaal met koffie

10u15 Verwelkoming

10u30 Workshops deel 1

 

1. Datagedreven campagne voeren: nieuwe tools en strategieën om de verkiezingen te winnen

Groen wil naar het voorbeeld van succesvolle buitenlandse campagnes (Obama & Bernie Sanders in de States, GroenLinks in Nederland en Trudeau in Cananda) werk maken van datagedreven campagne voeren. Met een sterke digitale campagne spreken we zo kiezers op maat van hun bekommernissen en in interactie aan. Maar als we de verkiezingen willen winnen, zullen we meer dan ooit de straat op moeten. We zullen het gesprek moeten aangaan met zoveel mogelijk burgers om hen echt te overtuigen. Dit doe je beter gericht en efficiënt en niet zomaar in het wilde weg. Digitaal campagne voeren en op straat campagne voeren, deze twee worden in 2018 onlosmakelijk met elkaar verbonden door  datagedreven campagne voeren.

Maar we willen niet alleen gericht kiezers overtuigen, we willen dit ook doen met zoveel mogelijk vrijwilligers. Met een geïntegreerde toolset voor het inrichten van websites, het uitsturen van e-mailcampagnes en het beheren van al onze contacten willen we nieuwe vrijwilligers werven en hen meteen inzetten waar hun werk het meest loont.

Kom de mogelijkheden verkennen en wissel van gedachten met een aantal nationale trekkers.


2. Onderhandelen

Onderhandelen is een politieke basisvaardigheid. Je staat best stevig in je schoenen als je kartelgesprekken of meerderheidsonderhandelingen moet voeren. Maar niet enkel in deze situaties kan je de kennis van onderhandelingstechnieken inzetten, ook in je dagdagelijkse politieke werking moet je compromissen sluiten, bepalen wat je uit een gesprek wil halen, hoeveel je wil en kan toegeven, ... 

Ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout leert je de kneepjes van het vak.


3. Raadswerk in campagnetijden

Nog dik 1,5 jaar voor de verkiezingen wordt de zenuwachtigheid stilaan zichtbaar op de banken van de raad. Hoe past mijn raadswerk in de aanloop naar 2018? Steek ik er meer tijd in, of net minder, of gerichter? Hoe kan ik het raadswerk gebruiken om de prioriteiten van Groen in beeld te brengen en de geloofwaardigheid als (potentiële) beleidspartij te versterken bij burgers en andere partijen? We reflecteren erover in deze workshop, met goede voorbeelden en veel ruimte voor interactie.

 

12u00 Lunch

13u00 Workshops deel 2

 

4. Speelruimte als troef

Groene speelplaatsen hebben alleen maar voordelen: ze hebben een goede invloed op de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Bovendien kan het een fantastische meerwaarde zijn voor de buurt én de luchtkwaliteit. Via haar resolutie in het Vlaams Parlementslid, toont Elisabeth Meuleman ons hoe je van een groene speelplaats een troef kan maken voor de school én de buurt. Schepen Jeroen Van Laer neemt ons mee door zijn speelbare Edegemse straten en pleinen.


5. Elevator pitch: Kernachtig in dialoog over Groen met een divers publiek

Groen wil een magneet zijn voor alle mensen die ook een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving willen. Die groep mensen is diverser dan je denkt. Wil je hen warm maken voor ons Groen verhaal? Dan is het belangrijk goed te weten waar Groen voor staat, zodat je in één minuut het Groene project kan voorstellen en er over in gesprek gaan. Op de markt, in de sportclub, aan de schoolpoort, altijd heb jij een overtuigend verhaal bij de hand, dat een grote diversiteit aan mensen warm maakt voor het Groene project. Deze sessie zet je alvast op weg om tot een eigen 'elevator pitch' te komen voor Groen in jouw gemeente.


6. Vrijwilligersbeleid: #leuker #anders #warmer 

#Hetkananders. Als Groenen vergaderen we veel, en hechten we veel belang aan deze werkvorm, waar de taal van het woord primeert. Maar als we meer divers willen worden, dan is het belangrijk een cultuur te ontwikkelen waar elk engagement gewaardeerd wordt en waar ontmoeting centraal staat.

Deze workshop geeft een inleiding op een #leuker, #anders en #warmer vrijwilligersbeleid.

 

14u30 Pauze met koffie

15u00 Workshops deel 3

 

7. Wablieft?! Tips voor toegankelijke en wervende communicatie

In communicatie is helder en toegankelijk taalgebruik zeer belangrijk. Zo zorg je er voor dat jouw ideeën, ook al zitten ze complex in elkaar, toch een breed publiek kunnen bereiken. Verstuur je een persbericht, schrijf je een artikel voor het Huis-aan-huis blad, de Wablieft-toets toepassen is essentieel. De wablieft? Mark Van Bogaert toont je aan waarom dit zo belangrijk is en geeft bruikbare tips mee om de verstaanbaarheid van jouw communicatie te verhogen.


8. Omgaan met burgerinitiatieven in een netwerksamenleving

Wat is de rol van een lokale politicus in de huidige samenleving? Hoe ga je om met kritische stemmen in de eigen gemeente? Kan je een burgerinitiatief betrekken in je eigen politieke werk? Is je eigen rol eerder die van kapitein, doelman of spelverdeler?

Tijdens een interactieve sessie over de rol van politici en burgerinitiatieven in een netwerksamenleving trachten we antwoorden te formuleren op deze vragen


9. Het hoe en wat van een sterke lijst

In minder dan twee jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Jullie zijn ongetwijfeld al (een beetje) bezig met de vorming van jullie lijst. Maar hoe begin je daar nu aan? Welke profielen willen we op onze lijst? En hoe begin je zo’n gesprek? Via uitwisseling met elkaar en concrete tips vanuit het politieke opbouwwerk gaan we met een hele hoop bagage naar huis!

 

16u30 Einde

Activiteit: 

Deze vormingsdag is gericht op lokale, regionale en provinciale mandatarissen, voorzitters, secretarissen en bestuursleden.
De thema's en workshops zijn erop gericht je te ondersteunen in het werk op jouw bestuursniveau.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Informatie: 

Inschrijven