Vormingsdag voor raadsleden, voorzitters, secretarissen en bestuursleden

30 sep 2017 - 09:00 - 17:00De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen

De campagnekriebels steken stilaan de kop op. Hoog tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.
Daarom organiseren we op 30 september een vormingsdag met workshops die jullie helpen deze boeiende periode aan te vatten.
We starten met een plenaire sessie rond vrijwilligersbeleid en gaan daarna in verschillende workshops aan de slag.

Programma

9u15 Onthaal met koffie

9u45 Verwelkoming door Meyrem Almaci

10u00 Plenaire sessie: Vrijwilligers aan boord

Campagne voeren doe je niet alleen!

Lokale vrijwilligers en sympathisanten zijn van onschatbare waarde. Bovendien is de campagne het ideale moment om meer en meer vrijwilligers te betrekken.

Voor heel wat lokale groepen is het een uitdaging om vrijwilligers te vinden, te motiveren en te houden. 

Wat kan je daaraan doen en hoe ga je daarmee om?

Koen Vermeulen, trainer van vrijwilligersorganisaties, legt ons uit hoe je kwaliteitsvol met vrijwilligers aan de slag kan. 

 

11u00 Iedereen Wiki

Een paar weken geleden introduceerden we Wiki, ons digitaal kennis- en samenwerkingsplatform. Op dit platform kunnen we samenwerken van Middelkerke tot Maasmechelen. Dankzij Wiki wisselen we binnenkort vlotter dan ooit informatie uit, en leren we van mekaar. In 3 workshops duiden we wat dit platform voor jou kan betekenen, wat je er uit kan halen en hoe je kan participeren om anderen op te weg te helpen. Je brengt best je eigen laptop of tablet mee naar deze sessies om te kunnen volgen en te oefenen. Best heb je ook al op voorhand je profiel aangemaakt en up to date gebracht. Weet je niet hoe? Vraag het gerust al aan je politiek opbouwwerker.

 • Introductiesessie

Voor mensen die hun eerste stappen op het platform willen zetten. We maken je wegwijs in de verschillende mogelijkheden en tonen wat dit platform voor jou kan betekenen.

 • Masterclass voor raadsleden

Voor raadsleden en mensen die de raadsleden ondersteunen in hun werk. We tonen aan waar de quick wins voor jou en je raadswerk te rapen vallen en hoe je andere raadsleden kan helpen. Good practices, uitwisselen van informatie, ideeën opdoen voor je eigen werk, discuteren over lokale thema's en samenwerken.

 • Masterclass voor voorzitters, secretarissen en bestuursleden

Voor mensen die bezig zijn met de groepswerking. Wiki is het medium bij uitstek om samen te werken in je lokale afdeling. Het kan mails beperken tot een minimum en de meest heikele punten van een vergadering kunnen al op voorhand besproken worden. Samen de groepsvergadering voorbereiden, een lokaal thema bespreken, een ideeënpagina bijhouden, ..., het kan allemaal.

 

12u30 Lunch

13u15 Workshops

 • Social media

De campagne zal zich meer en meer online afspelen. Hoe zet je als raadslid, kandidaat of groep in op deze sociale media? Welke media zijn belangrijk en welke zijn leuk om in de gaten te houden? Onze digital campaigner maakt je wegwijs en overloopt een paar handige tips & tricks om potentiële kiezers via social media te bereiken.

 • Deur-aan-deur campagne 

Deur-aan-deur campagne voeren en het gesprek met de kiezer aangaan, blijkt nog steeds één van de meest effectieve campagnemiddelen te zijn. Groen zet er de komende periode hard op in. We nemen de schroom weg en tonen hoe je dit kan aanpakken en hoe je je vrijwilligers hiervoor kan motiveren om samen met jou de straat op te gaan.

 • Werksessie I lokaal programma: Natuur & Milieu

Echte biodiversiteit in de publieke en private ruimte

In district Antwerpen worden, onder impuls van districtschepen Tom Van den Borne, grote inspanningen geleverd om meer openbaar groen te creëren. Denk aan geveltuinen, meer straatbomen en het ontharden van pleinen. Tegelijkertijd worden steeds meer privétuinen verhard, en wordt het openbaar groen steeds properder en veiliger. Kunnen we ingrijpen in de privésfeer van de inwoners? Vinden we een draagvlak om natuur aan te leggen in de stad die echt biodiversiteit ondersteunt? Samen met een aantal experts en deelnemers zoeken we naar oplossingen. Ben je ook op zoek naar input rond dit thema voor jouw lokaal programma? Sluit dan zeker aan bij deze sessie.

 • Werksessie II lokaal programma: Ruimtelijke Ordening/Wonen

Verappartementisering en kernversterking

Groen pleit voor kernversterking zodat de waardevolle open ruimte maximaal kan gevrijwaard worden. Tegelijkertijd zien vele inwoners de komst van talloze appartementsgebouwen in de dorpskernen met lede ogen aan. Emery Frijters, voorzitter van Groen Zoersel, licht kort de situatie toe in hun gemeente. Vanuit deze casus zoeken we samen met een aantal experts en collega's uit andere gemeenten naar een coherente Groene positie.

14u45 Pauze met koffie

15u15 Workshops 

 • Van ledenbeheer naar vrijwilligersbeweging

Weten hoe je bepaalde groepen van kiezers kan overtuigen is in deze tijden noodzakelijk, net als weten waar je je campagnemiddelen en -vrijwilligers het best kan inzetten. We laten het klassieke ledenbeheer achter ons en starten deze campagne met een nieuw datasysteem waarmee we onze vrijwilligersbeweging kunnen structureren en impulsen geven. In deze workshop lichten we een tipje van de sluier.

 • Werken met video

Video's wekken de aandacht van een groot publiek. Maar het zijn enkel de goede filmpjes die mensen aanzetten om te blijven kijken en waarvan de boodschap blijft hangen. Ook in campagne zal deze mediavorm heel belangrijk worden. Daarom geven we hier al een introductie op het maken van goede video's, zonder dat je moet beschikken over een professionele crew, materiaal en bijhorend budget.

 • Werksessie III lokaal programma: Mobiliteit & Milieu

Een veilige verkeersader en waardevol natuurgebied: is het of-of of en-en?

Veel steden en gemeenten kampen met een drukke verkeersader te midden van de dorpskern. Zoeken naar een oplossing voor deze problematiek betekent al snel compromissen sluiten over andere ambities. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een ringweg door waardevol natuurgebied. Op basis van een concreet voorbeeld zoeken we samen met een aantal experts en deelnemers naar een goed afwegingskader om in jouw lokale context een standpunt te kunnen innemen.  

 • Werksessie IV lokaal programma: Samenleven, diversiteit of sociaal beleid

Vermaatschappelijking van de zorg: hoe gaan we hier lokaal mee om?

Er is een duidelijke trend in de zorgsector waarbij zorgbehoevenden in eerste instantie beroep doe nop hun naaste omgeving, hun sociaal netwerk en/of hun buurt (vermaatschappelijking van de zorg/mantelzorg). Hoe moeten we ons hiertoe verhouden? Enerzijds is het positief dat mensen langer in en vanuit hun bestaand netwerk kunnen opgevangen worden, anderzijds dreigen mensen die geen sociaal netwerk hebben minder ondersteuning te krijgen. Welk standpunt moeten we hierover innemen? Welk voorstel kunnen wij doen als het gaat over de rol die het lokaal bestuur moet opnemen?

 

16u45 Einde

Informatie: 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Inschrijven