10 jun 2011

Akkers met vervuild water beregenen vormt gevaar voor voedselveiligheid

De droogte van de voorbije weken dwong vele boeren om hun akkers kunstmatig te beregenen. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van oppervlaktewater uit beken en grachten. De volksgezondheid loopt echter gevaar als ook beken waarin vervuild rioolwater geloosd wordt, aangesproken worden om akkers te beregenen.

Onze land- en tuinbouw gaat door een moeilijke periode. Niet alleen zorgde de EHEC-hysterie voor een dalend consumentvertrouwen, de aanhoudende droogte bezorgde de akkerbouw nog extra problemen. Op tal van plaatsen ziet men vandaag sproei-installaties de akkers beregenen. Ook met water afkomstig uit natuurlijke waterlopen.

Er is geen probleem met het gebruiken van oppervlaktewater voor landbouwdoeleinden natuurlijk. Zolang dit oppervlaktewater maar proper is en op zijn beurt geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Artikel 644 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat men water mag oppompen uit beken die grenzen aan het perceel waarvoor men het water wil gebruiken.

Deze methode is niet zonder gevaar. Een concreet voorbeeld uit Torhout maakt de problematiek en de gevaren voor de volksgezondheid en voedselveiligheid duidelijk. De plaatselijke Makeveldbeek is zwaar vervuild en bevat zelfs ongezuiverd rioolwater. Het gaat hier niet alleen om mest maar ook om vervuild lozingswater afkomstig van huishoudens en bedrijven.

Toch wordt deze beek intensief gebruikt om groenten te beregenen. Vorig jaar werden bloemkolen en dit jaar worden er wortelen en aardappelen (!!) beregend met dit vuile water. In de provincies Antwerpen en Limburg is beregenen met oppervlaktewater van aardappelen zelfs verboden in het kader van de strijd tegen het bruinrot.

Hierover werden door Torhoutse burgers reeds verschillende vragen gesteld aan de gemeentelijke milieudienst en aan de provinciale dienst waterlopen. De antwoorden van die diensten stellen de vraagstellers allesbehalve gerust: ”Verontreinigd beekwater, dus ook rioolwater, mag men gebruiken voor beregening. Bij de oogst van de volwassen groenten en voor het aanbieden ervan moet de betrokkene een eigen risicoanalyse (laten) uitvoeren.”

De situatie in Torhout is wellicht geen alleenstaande uitzondering. Eind mei meldden verschillende kranten dat de mogelijke oorzaak van de EHEC-bacterie vervuild sproeiwater zou kunnen zijn. Dit moet ons toch doen nadenken en aanzetten tot extra waakzaamheid.

Groen! vraagt zich af of een aangepaste normering voor het kunstmatig beregenen met oppervlaktewater niet aan de orde is. Dirk Peeters (Groen!): Moeten we ons doen en laten niet herdenken om nieuwe ziekten te voorkomen? In het Vlaams Parlement ga ik hierover binnenkort vragen stellen aan minister-president Kris Peeters. Is hij er van op de hoogte dat in Vlaanderen groenten besproeid worden met ongezuiverd rioolwater? Op basis van welke normering wordt kunstmatig beregenen met oppervlaktewater nu geregeld? Kunnen groenten die besproeid werden met dergelijk vervuild water nog in aanmerking komen voor het Flandria-label? Wie controleert dit en hoe gebeurt de risicoanalyse op groenten bestemd voor menselijke consumptie?

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren