17 jan 2013

Algemene taaltest is te eng gericht en te duur

Groen is niet overtuigd door de plannen van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om een algemene taaltest in te voeren voor alle leerlingen die naar het eerste leerjaar en het eerste middelbaar gaan. 'Compleet irrealistisch' gezien de hoge kosten, hekelt fractieleidster in het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman. De groenen hebben het ook niet hoog op met 'de enge focus op taal' van de Vlaamse regering.

"Het is een illusie te denken dat door extra lessen Nederlands te verplichten men integratieproblemen of schoolachterstand zal wegwerken", oordeelt Meuleman. "De schoolse achterstand van leerlingen uit
kansarme gezinnen wordt opgelopen door een arsenaal aan factoren."

Volgens Groen gebeurt het aanleren van taal veel beter via informeel leren in een niet-schoolse context. De partij wil daarom inzetten op "brede scholen" waar school, welzijnsorganisaties, sportclubs en
kunstacademies samenwerken. Bovendien zijn de leerlingen die de regering viseert net kinderen die zeer vroeg schoolmoe zijn door een gevoel van falen, argumenteert Meuleman. "Hen nog eens verplichten om op woensdag drie uur extra taalles te volgen, zal dit alleen maar versterken."

Tot slot vragen de groenen zich af waar minister Smet de middelen zal vinden voor twee algemene screenings en een aangepaste remediëring. "Iedereen verplichten Nederlands te leren, maar dan als overheid in gebreke blijven en onvoldoende aanbod creëren. Dat is dan louter symbolisch", besluit Meuleman.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK