17 jun 2013

Alle ziekenhuizen moeten gegevens bekend maken

De CM neemt zijn verantwoordelijkheid en publiceert de lijst van betrouwbare ziekenhuizen voor de behandeling van slokdarmkanker. Uit reacties van zowel Zorgnet (koepel van de ziekenhuizen) en van Vlaams minister van Volksgezondheid Vandeurzen (CD&V) blijkt dat zij niet over de cijfers beschikken om dezelfde conclusies te trekken. De mutualiteiten beschikken over meer cijfers dan de overheden die nochtans geacht worden een doordacht beleid te voeren. Het kenniscentrum beschikt ook over inzage in RIZIV cijfers dus eigenlijk had ook het kenniscentrum dergelijk rapport kunnen bekend maken. Kamerlid Wouter De Vriendt en Vlaams parlementslid Mieke Vogels (Groen): “Transparante gegevens van de ziekenhuizen komen patiënten ten goede. Groen vraagt dat de mutualiteiten samen met het kenniscentrum hun gegevens openbaar maken. Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS) moet hiertoe dringend initiatief nemen.”

Groen is het eens met Zorgnet dat stelt dat kwaliteit meer is dan het behalen van een norm. ”Een uitgekiende set van indicatoren zoals uitgewerkt door minister Vandeurzen zal niet alles oplossen. In de zoektocht naar kwaliteit moeten we overwegen om de behandeling van complexe, zeldzame ziektes te centraliseren. Taboes moeten sneuvelen, de zorg voor de patiënt moet centraal staan,” aldus De Vriendt. Net vandaag organiseert Groen een rondetafelconferentie met vertegenwoordigers van Zorgnet, de verenigingen van verpleegkundigen, de liga tegen kanker, de mutualiteiten.... Bedoeling is om een zo breed mogelijk draagvlak te vinden voor het verhogen van de kwaliteit van zorg met de patiënt als centrale actor.

De rondetafelconferentie komt er naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de wet op de patiëntenrechten. Centraal in deze wet staat: 'elke patiënt heeft recht op inzage in zijn dossier, op de volledige informatie over de gestelde diagnose en de voorgestelde behandeling en de eventuele alternatieven.' Deze bepaling is vandaag meer dan ooit dode letter. Groen wil dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de uitvoering van deze wet en stelt voor om voor elke afdeling in een ziekenhuis of woonzorgcentrum een vertrouwensverpleegkundige aan te duiden. ”Deze verpleegkundige is altijd aanspreekbaar voor de patiënt en zijn vertrouwenspersonen (familie) om samen met hen het patiënt dossier in te kijken en duiding te geven bij het behandelplan en de eventuele alternatieven. De uitvoering van de patiënten herwaardering gaat hand in hand met de herwaardering van de rol van de verpleegkundige,” zegt Vogels.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren