07 dec 2010

Almaci: Een groen wetsvoorstel om misbruik notionele intrestaftrek te stoppen

Sinds de wet op de notionele intrestaftrek in 2004 goedgekeurd werd, strijden Groen ! en Ecolo tegen deze zeer dure maatregel. De nieuwe cijfers die vandaag verschenen over bedrijven die geen of bijna geen belastingen betalen, tonen nogmaals aan dat de notionele intrestaftrek verworden is tot een puinhoop en dringend bijgestuurd moet worden.

Meyrem Almaci, Kamerlid Groen!: ”Groen! en Ecolo hebben reeds geruime tijd een wetsvoorstel ingediend om dit systeem aan te passen zodat het rekening houdt met reële jobcreatie en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. We vragen dan ook dat de andere politieke partijen de nodige wil tonen om dit wetsvoorstel eindelijk in commissie te bespreken.”

Omdat dit nog niet het geval is, zullen Groen! en Ecolo amendementen indienen op het wetsontwerp ”Diverse Bepalingen” dat volgende week in de Kamer besproken wordt.

”Zolang er nog geen volwaardige regering is en gezien de huidige budgettaire omstandigheden, moet het parlement snel en krachtig optreden in dit dossier. Het gaat hier ten slotte over het veiligstellen van de openbare financiën en het garanderen van een gezond, rechtvaardig en efficiënt fiscaal systeem.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente