22 sep 2017

Alternatief Turteltaks: "Nieuwe schuldenberg moet absoluut voorkomen worden"

Op dit moment zit de Vlaamse Regering rond de tafel om een akkoord te bereiken over een alternatief voor de Turteltaks. Een energieheffing is nodig om de schuldenberg uit het verleden weg te werken, wordt gezegd. Vlaams Parlementslid voor Groen Johan Danen ziet dat anders: "Met de Turteltaks hebben we al 80% van de schulden opgehoest. De regering rateert kansen om de energietransitie op een eerlijke manier te financieren èn om werk te maken van een broodnodige toekomstvisie. Op vlak van hernieuwbare energie dient er nog heel wat te gebeuren als we de energiedoelstellingen willen halen. En uiteraard komt daar ook een prijskaartje bij kijken: de regering moet snel duidelijkheid scheppen over hoe we de doelstellingen voor hernieuwbare energie gaan betalen."

Voor Groen bestaat de oplossing niet uit een heffing, maar uit een quotaverhoging voor zowel groene stroom als warmtekracht. Johan Danen: "Het verleden heeft uitgewezen dat het systeem van quotaverhoging werkt. In 2016 werden geen nieuwe overschotten opgebouwd, het is dus logisch om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ook voor warmtekrachtcertificaten is dit nodig, anders dreigen we opnieuw een put te creëren zoals het geval was bij de groenestroomcertificaten."

Groen kijkt met grote interesse uit naar de uitkomst van de onderhandelingen. "Het lijkt er sterk op dat Minister Tommelein al enkele van onze voorstellen heeft meegenomen naar de onderhandelingstafel. We hopen dan ook dat hij ons advies zal volgen," aldus Johan Danen. "Op dit moment betalen mensen zich blauw aan energie. Bovendien is de verdeling oneerlijk: door te werken met een factuur of heffing moet iedereen evenveel betalen. Voor sommigen betekent 100 euro een aanzienlijk groter percentage van hun inkomen dan voor anderen. Bovendien betaalt iedereen veel te veel: de energiefactuur is een soort tweede belastingbrief geworden, waarin veel meer wordt aangerekend dan enkel de verbruikte energie. De grootste uitdaging zal zijn om de factuur terug te brengen tot de essentie," besluit Johan Danen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK