Als kandidate voor het Vlaams Parlement staat An onwankelbaar achter de idealen van de partij Groen. Haar diepgewortelde overtuiging in de gelijkwaardigheid tussen mens en natuur vormt de kern van haar politieke boodschap.

"We moeten beseffen dat we niet superieur zijn aan de natuur," verkondigt ze vastberaden. "De natuur is ons meest kostbare bezit, en toch zien we toe hoe we haar keer op keer schaden." An voelt zich geroepen om als stem te dienen voor hen die dezelfde idealen delen maar mogelijk niet dezelfde podium krijgen.

Haar betoog strekt zich verder uit dan louter ecologische bewustwording; het omvat ook het onvoorwaardelijk respect voor dieren als wezenlijk onderdeel van haar visie op een rechtvaardige samenleving. In haar visie is het beschermen van dieren niet slechts een kwestie van beleid, maar een morele plicht die de kern raakt van wat het betekent om mens te zijn in harmonie met de wereld om ons heen. An haar inzet is niet alleen gericht op het verbeteren van levenskwaliteit voor mensen, maar ook op het bevorderen van het welzijn van alle levende wezens die deze planeet delen.

We moeten beseffen dat we niet superieur zijn aan de natuur. De natuur is ons meest kostbare bezit, en toch zien we toe hoe we haar keer op keer schaden.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?