An Moerenhout

Vlaams Parlementslid

In het Vlaams Parlement geeft An Moerenhout sinds 2014 een stem aan mensen die al jaren op zoek zijn naar een betaalbare woning en intussen moeten ploeteren om de rekeningen te betalen. Ze zet zich in voor kinderen in armoede, want niemand verdient het om met een lege brooddoos naar school te gaan. Ze komt op voor wie geen job of woning vindt omwille van zijn geslacht, leeftijd, afkomst of geaardheid.

'We staan het sterkst als we zorg dragen voor elkaar. Ik kies voor zo'n sterke samenleving'

An heeft altijd garant gestaan voor een frisse blik. Als medewerker diversiteit van de KU Leuven en leerkracht Nederlands aan anderstaligen in Leuven en Diest bouwde ze een stevige expertise op over diversiteit. Ze was actief bij verschillende organisaties zoals 11.11.11 en ze helpt met het Sankarproject kinderen studeren in Nepal. Voorheen werkte ze als woordvoerster in het Vlaams Parlement.

An woont in Leuven en heeft twee kleine kindjes.