Het klimaat, dat zijn wij! Een eerlijke samenleving, dat zijn wij!  


Als schepen in Holsbeek werkt Anja dagelijks voor 100% voor menselijker, eerlijker en vooral duurzaam. Samen met burgers, adviesraden, partners en collega's bouwt ze aan een groene gemeente die stap voor stap haar ecologische voetafdruk vermindert en zich aanpast aan de veranderingen in het klimaat en onze samenleving.

'We kunnen en moeten ons aanpassen: samen, slim en sociaal.'


Dit rijmt volledig met Anja haar werk als zelfstandige coach: mensen en organisaties duurzaam laten samenwerken en groeien. Dit doe je door te werken op het individu en de omgeving waarin die werkt en leeft.  Eerlijke kansen, welzijn en een gezonde leefomgeving zijn de basis. 


Anja wil niet langs de zijlijn toekijken maar wil impact hebben. Veel belangrijke beleidskeuzes worden op Vlaams en nationaal niveau genomen, bvb internationale samenwerking, zorg, mobiliteit, energie en klimaat. Deze verkiezingen zijn de volgende logische stap om impact te hebben op die domeinen.  


Anja is mama van 2 jongvolwassenen die haar dagelijks met de neus op de feiten duwen. Het is hun toekomst. Met Groen maken we de juiste keuzes om die beter te maken! 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?