Denk je dat de toekomst energiezuiniger, groener en verkeersveiliger kan?

Ben je klaar voor de energietransitie van morgen?

Als ondernemer vindt Ann lokale economie, waar de mens centraal staat, belangrijk. Samen met haar man creëert hun bedrijf een werkplek dicht bij huis waar iedereen zich goed voelt. Door bedrijfsfietsen te voorzien, stimuleren ze om het woon-werkverkeer zoveel mogelijk met de fiets te doen.  

De belangrijkste drijfveer van hun bedrijf, van hen en hun medewerkers, is zorg dragen voor het milieu in al zijn aspecten. Daarom promoten en verkopen ze reeds twintig jaar uitsluitend milieuvriendelijke oplossingen om woningen te verwarmen. Hun klanten kiezen voor de energietransitie en zijn klaar voor een fossielvrije toekomst.

Ook energiezuinig bouwen en verbouwen wordt gepromoot. Dit resulteert in minder energieverbruik, wat het milieu ten goede komt. Ann zelf woont in een energiezuinige, bio-ecologische woning. Zij enthousiasmeert mensen om hun woning ook energiezuinig te maken met ecologische, gezonde materialen.

Ann vindt dat iedereen toegang moet hebben op een betaalbare energiezuinige huisvesting, zowel op de private huurmarkt als sociaal verhuur.

Ann is moeder van vier zonen en grootmoeder van zes kleinkinderen. Op woensdag komen de kleinkinderen eten en spelen. De school is op voetafstand. Verkeersveiligheid vindt ze héél belangrijk. Daarom pleit ze voor betere fietspaden en autoluwe groenere stadskernen met een ontmoetingskarakter. Groen en natuur in de buurt waar kinderen kunnen spelen en ontdekken, daar ijvert ze voor.

Door eerlijke handel, aangename werkplekken dicht bij huis, veilige stadskernen met veel groen komt iedereen aan zijn trekken. Daar staat Ann voor. Dit komt het klimaat en de mens ten goede. Enkel als we samenwerken, durven én doen. Enkel met Groen.

Betaalbare energiezuinige huisvesting, zowel op de private huurmarkt als sociaal verhuur.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?