21 maa 2018

Anti-discriminatieplan Homans is gemiste kans

Groen reageert erg ontgoocheld op het actieplan anti-discriminatie van N-VA minister van wonen Homans. “Het momentum was er om een echt ambitieus plan uit te werken. Een groot deel uit het middenveld was al geruime tijd vragende partij voor maatregelen om ook discriminatie op de huurmarkt streng te handhaven. En ook meerderheidspartijen CD&V en Open VLD uitten zich het voorbije jaar als voorstander van praktijktesten. Bovendien bestelde de minister zelf recent nog een onderzoek bij het Steunpunt Wonen. Uit deze studie kwam naar voren dat praktijktesten onontbeerlijk zijn wanneer we discriminatie op de huurmarkt wensen te bestrijden. Maar de minister legt nu zowel de resultaten van het onderzoek als het standpunt van de andere partijen naast zich neer, dat is een schande,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Het tot stand komen van het anti-discriminatieplan van minister Homans is een aaneenschakeling van teleurstellingen. Bij haar aantreden beloofde de minister een ambitieus plan tegen discriminatie tegen het voorjaar van 2016. Zowel de timing als de ambitie van het plan brokkelde sindsdien jaar na jaar af. “Het plan dat vandaag voorligt, bevat alleen maar brochures, sensibilisering en zelfregulering van de eigenaars. Bovendien zal ook dat laatste minimaal ingevuld worden gezien de vertegenwoordiger van de private eigenaars al meermaals heeft aangegeven dat ze deze piste niet is genegen. Kortom, op het einde van deze legislatuur zal minister Homans een palmares van polariserende uitspraken over discriminatie kunnen voorleggen, maar zal ze geen enkele maatregel hebben ingevoerd dat discriminatie ook echt kan bestrijden. Een echte schande.”


Groen pleit ervoor om ook praktijktesten op te nemen in het arsenaal om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden. “Een zestal maanden geleden verzocht de minister zelf om een onderzoek van Steunpunt Wonen naar de mogelijke maatregelen om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden. Uit deze studie kwam naar voren dat praktijktesten onontbeerlijk zijn. Hoewel minister Homans deze studie zelf bestelde, legt ze de resultaten ervan nu gewoon naast zich neer. Dat is ongezien. Ook in de sector is er grote vraag naar het invoeren van praktijktesten. Organisaties zoals de Huurdersbonden, Unia, het Netwerk tegen Armoede en Minderhedenforum pleitten reeds meermaals voor strengere handhaving. En last but not least, ook meerderheidspartijen CD&V en Open VLD uitten zich de voorbije maanden meermaals als voorstander van het invoeren van praktijktesten. Maar blijkbaar hebben deze partijen bakzeil gehaald. Dat de bevoegde minister van wonen de piste om praktijktesten in te voeren niet bewandeld terwijl er zoveel voorstanders zijn, is een gemiste kans,” aldus Moerenhout.


Het probleem van discriminatie op de huurmarkt is nochtans een groot en urgent probleem. In het Grote Woononderzoek geeft 22 procent van de verhuurders aan niet te verhuren aan mensen met een andere afkomst. “Dat er nog steeds heel wat Vlamingen geen gelijke kansen op de huurmarkt krijgen, niet omwille van objectieve criteria maar wel omwille van wie ze zijn, is onaanvaardbaar,” besluit An Moerenhout.

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren