Arbitragecollege-lid

Kandideren kan tot vrijdag 13 september 2019, 12.00 uur.

 

Het arbitragecollege bestaat uit vijf vrijwillige leden, met een maximum van drie leden met eenzelfde genderidentiteit.

In hoofdzaak bestaan de taken van het college uit:

  • Het beslechten van conflicten tussen groepen, leden en/of tussen groepen en leden.
  • Het interpreteren van statutaire bepalingen, in geval van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid.
  • Als beroepsorgaan bij uitsluiting van leden.

Het college komt dus niet systematisch (periodiek) samen, maar wordt geactiveerd wanneer een klacht wordt ingediend of op vraag van het nationaal partijbestuur of politieke raad.

 

Profielkenmerken voor een lid van het arbitragecollege:

  • Kennis hebben van de statuten van onze partij (of bereid zijn die op korte termijn te doorgronden).
  • Minimum 2 jaar lid zijn van de partij.
  • Discreet zijn, met veel oog voor de privacy van betrokkenen.
  • Conflictoplossend ingesteld zijn, in collegialiteit met de andere collegeleden.
  • Bij klachten op betrekkelijk korte termijn tijd kunnen vrijmaken voor bijeenkomsten van het arbitragecollege.

Het betreft een onbezoldigd mandaat, gedurende een periode van 5 jaar.

 

Vragen over dit mandaat?

Liesbeth Coninx

Partijsecretaris

liesbeth.coninx@groen.be of 0496 213 686

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente