Arbitragecollege-lid

Kandideren kan tot zaterdag 07 september 2019, 12.00 uur.

 

Het arbitragecollege bestaat uit vijf vrijwillige leden, met een maximum van drie leden met eenzelfde genderidentiteit.

In hoofdzaak bestaan de taken van het college uit:

 • Het beslechten van conflicten tussen groepen, leden en/of tussen groepen en leden.
 • Het interpreteren van statutaire bepalingen, in geval van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid.
 • Als beroepsorgaan bij uitsluiting van leden.

Het college komt dus niet systematisch (periodiek) samen, maar wordt geactiveerd wanneer een klacht wordt ingediend of op vraag van het nationaal partijbestuur of politieke raad.

 

Profielkenmerken voor een lid van het arbitragecollege:

 • Kennis hebben van de statuten van onze partij (of bereid zijn die op korte termijn te doorgronden).
 • Minimum 2 jaar lid zijn van de partij.
 • Discreet zijn, met veel oog voor de privacy van betrokkenen.
 • Conflictoplossend ingesteld zijn, in collegialiteit met de andere collegeleden.
 • Bij klachten op betrekkelijk korte termijn tijd kunnen vrijmaken voor bijeenkomsten van het arbitragecollege.

Het betreft een onbezoldigd mandaat, gedurende een periode van 5 jaar.

KANDIDEREN?

Druk op de knop hieronder om jouw kandidatuur als lid van het Arbitragecollege in te dienen.

Om jouw kandidatuur voor te bereiden:

 • Naast enkele persoonsgegevens vragen we een kort overzicht van interne mandaten en/of functies binnen Groen (dit om eventuele onverenigbaarheid proactief te detecteren).
 • We vragen een recente portretfoto te uploaden, in JPEG-formaat (max. 10MB) en met "Voornaam + Naam" als benaming
 • Vervolgens krijg je 3000 tekens (inclusief spaties) om jouw kandidatuur te motiveren. Richtvragen? Waarom ben jij de geknipte kandidaat? Welke invulling zou je aan dit mandaat geven? ...

Na het volledig invullen van het formulier druk je op verzenden. Je krijgt via mail onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Kandideren kan tot zaterdag 07 september 2019, 12.00 uur.

Kandidaten stellen zich eerst voor op het provinciaal (of BHG) niveau tijdens de "Ronde van de Toekomst", de leden beslissen wie er voor jouw provincie (of BHG) vervolgens als kandidaat wordt voorgedragen op het nationale Toekomstcongres.

Je kan voor verschillende mandaten kandideren.

 

Stel je kandidaat ›

 

Vragen over dit mandaat?

Liesbeth Coninx

Partijsecretaris

liesbeth.coninx@groen.be of 0496 213 686

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente