17 dec 2010

Meyrem Almaci

1 op 7 zelfstandigen leeft in armoede. De oorzaken hiervan moeten krachtig worden aangepakt: hevige en oneerlijke concurrentie, te hoge lasten op arbeid, aanslepende openbare werken, slechte begeleiding en de financieel-economische crisis. Groen! diende hiervoor wetsvoorstellen in rond de opheffing van het bankgeheim, de aanpassing van de notionele intrestaftrek, het optrekken van de pensioenen en het aanpakken van de fiscale fraude. Groen! dringt erop aan dat deze wetsvoorstellen eindelijk gestemd worden.

De 50 grootste Belgische multinationals betalen amper 0,50% belastingen, terwijl kleine zelfstandigen rond de 30% belastingen betalen. Het is duidelijk: de overheid laat hier oogluikend een grote discriminatie ten nadele van KMO’s; en zelfstandigen bestaan. ”Nochtans is een goede mix van grote multinationals en kleinere bedrijven onontbeerlijk,” stelt Groen! fractieleidster Meyrem Almaci: ”KMO’s; maar ook zelfstandigen en coöperatieven zijn nodig om de werkgelegenheid te verzekeren en ons land op weg te helpen naar de economie van de toekomst, de groene economie. Het zijn vaak de kleinere ondernemingen en zelfstandigen die de eerste stappen zetten naar vernieuwing en vergroening van onze economie en industrie. Denken we maar aan voorbeelden als Ecopower, Colruyt, Bostoen, Lap15… en zo vele anderen.”

Minister van Financiën Reynders kan zelfs in lopende zaken al stappen zetten om de fiscale achterpoortjes die aanleiding geven tot schimmige boekhoudingen bij multinationals te sluiten. Hierdoor zouden meer middelen naar de schatkist vloeien die kunnen gebruikt worden als steunmaatregelen voor innovatie. ”En als Reynders niet wil, is het aan het parlement om stappen te ondernemen. Dat kunnen ze doen door ondermeer de wetsvoorstellen van Groen! en Ecolo rond de opheffing van het bankgeheim, de aanpassing van de notionele intrestaftrek, het optrekken van de pensioenen en het aanpakken van de fiscale fraude te stemmen. Het parlement kan op die manier zelf richting geven aan het manke beleid. De nieuw vrijgekomen overheidsmiddelen kunnen ingezet worden om innovatieve en duurzame initiatieven te stimuleren, bij zowel grote als kleine als eenmanszaken,” aldus Almaci.

Naast deze maatregelen, dringt Groen! ook aan op het verschuiven van lasten op arbeid naar vervuiling en verbruik. Ook het verder doorvoeren van een administratieve vereenvoudiging waar mogelijk is belangrijk. Digitalisering en online beschikbaar maken van diensten (bijv. milieuvergunningen), het openstellen van centrale gegevensdatabanken en een snellere afhandeling van de vergunningsaanvragen zijn verdere pistes tot verbetering.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren