04 okt 2016

An Moerenhout

Decenniumdoelen maakt bekend dat de armoede voor het eerst sinds jaren significant stijgt in Vlaanderen. “Homans heeft als minister een nooit geziene cumulatie aan bevoegdheden, zoals Integratie, Wonen en Armoedebestrijding. Dat zorgt ervoor dat ze de bevoegdheden in handen heeft om de stijgende armoede in Vlaanderen terug te dringen. Groen hoopt dat deze alarmerende stijging van de armoede de minister eindelijk wakker schudt,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede, en 1 op 8 kinderen worden in armoede geboren.
Groen roept minister Homans, als Vlaams minister van Armoedebestrijding, op om uit haar pijp te komen, en een plan van aanpak te maken om deze hallucinante cijfers terug te dringen.

Decenniumdoelen roept de Vlaamse regering op om de stijgende armoede als een teken aan de wand te ervaren. Net zoals Decenniumdoelen hoopt Groen dat deze zorgwekkende cijfers de alarmbellen laten rinkelen. Minister Homans zweerde een paar maanden geleden een dure eed. “Ik ga de kinderarmoede in Vlaanderen halveren. Reken mij daar maar op af,” aldus de minister.

Wil de minister haar dure eed nakomen, en daar moedigen we haar als Groen toe aan, dan zal ze snel en serieus uit haar pijp moeten komen. “De minister moet een plan van aanpak maken om de armoede terug te dringen. Ze moet de streefcijfers, zoals deze omschreven zijn in Pact 2020, bindend maken. Anders blijft het armoedebeleid van deze Vlaamse regering beperkt tot holle woorden”, zegt Moerenhout.

Decenniumdoelen verwijst ook naar de besparingen van de voorbije jaren en voorspelt dat de nu al stijgende armoede de komende jaren nog verder zal toenemen. “Dat kunnen we met Groen absoluut niet aanvaarden. De regering moet dringend werk maken van ernstige sociale correcties, en ze moet de armoedetoets uitvoeren op al de beleidsbeslissingen. Dat de regering nog onvoldoende rekening houdt met de armoederisico’s van haar keuzes bewijzen de debatten naar aanleiding van de hervorming van de kinderbijslag.”

Een van de voornaamste redenen waarom Vlamingen in armoede vallen, zijn de almaar stijgende huurprijzen. De meest recente cijfers van het Groot Woononderzoek spreken voor zich. Meer dan de helft van de huurders besteedt meer dan 1/3 van zijn inkomen aan wonen. “Indien minister Homans de armoede in Vlaanderen wil bestrijden, kan ze starten met te investeren in de Vlaamse huurmarkt. Wonen moet opnieuw betaalbaar worden voor alle Vlamingen.”

"De Vlaamse Regering mist ook keer op keer de kans om armoede aan te pakken. Zo zal de kinderbijslag bijvoorbeeld geen daling van de kinderarmoede betekenen. De enige ambitie die minister Vandeurzen uitspreekt is dat de kinderarmoede niet mag stijgen in het nieuwe systeem. Een budget van meer dan 3 miljard moet je inzetten voor armoedebestrijding”.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren