28 okt 2011

Meyrem Almaci

De opvang van asielzoekers blijft een complex probleem. Het wetsvoorstel dat deze nacht door de Kamer werd goedgekeurd, zal daar helaas niets aan veranderen. Groen! heeft gekozen voor een constructieve aanpak. De partij heeft zelf oplossingen aangedragen maar de meerderheid vertikte het om twee fundamentele problemen weg te werken. Groen! heeft het wetsvoorstel daarom niet goedgekeurd.

”Natuurlijk moet er kunnen geëvalueerd worden of mensen die verklaren vrijwillig terug te keren, dit ook effectief doen”, verklaart kamerlid Meyrem Almaci die het dossier voor Groen! opvolgt. ”Maar er bleven donderdagavond wel twee heel concrete punten waar geen afdoend antwoord op kwam.”

Zo riskeert er een hiaat te komen in materiële hulp. De auteurs van het wetsvoorstel beweerden dat de diensten hun uitspraak zullen versnellen, maar dit vinden we niet terug in de huidige teksten. Groen! en Ecolo dienden opnieuw een amendement in om dit uit te klaren. Dit amendement bepaalt dat de termijn met zeven dagen wordt verlengd, als de tweede aanvraag binnen 23 dagen na de weigering van de eerste aanvraag wordt ingediend. Op die manier bedraagt de totale termijn nog steeds 30 dagen en wordt vermeden dat mensen het slachtoffer worden van de variërende termijnen van behandeling van de dossiers. Dit constructieve en redelijke amendement werd weggestemd.

De nieuwe wet voorziet ook het schrappen van OCMW-steun voor nieuwe immigranten uit de EU gedurende de eerste 3 maanden van hun verblijf. Groen! zet zich achter de doelstelling om de vele misbruiken die opduiken rond de nieuwe EU-immigratie kordaat aan te pakken en om OCMW-steun niet onbeperkt toe te kennen. De maatregel in deze wet is echter niet de juiste. De OCMW-steun wordt 3 maand geschrapt, maar is daarna voor onbeperkte duur zonder voorwaarden. Volgens Groen! is het verstandiger om 6 maanden na binnenkomst te evalueren of OCMW-steun nog gerechtvaardigd is, op basis van de inspanningen die de immigrant deed om werk te vinden en de taal te leren. OCMW-steun gedurende 3 maand opschorten, brengt geen oplossing ten gronde. Bovendien zegt deze wet niks over de misbruiken door werkgevers of de vorming van schijnvennootschappen, ongewenste fenomenen waar zo snel mogelijk moet op ingegrepen worden.

Daarnaast beweren de auteurs dat ze het recht op opvang willen behouden gedurende de hele looptijd van de procedure. "Maar dat blijktk niet uit het stemgedrag op ons amendement," legt Almaci uit: ”Met de huidige tekst geniet de aanvrager het recht op opvang niet, zolang de procedure aanhangig is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State. Ons amendement om dit probleem te verhelpen, werd botweg weggestemd.”

Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar oplossingen. Maar het wetsvoorstel dat donderdagnacht goedgekeurd werd, biedt weinig oplossingen. Twee fundamentele problemen blijven bestaan. In die vorm was het wetsvoorstel duidelijk niet voldragen. De Ecolo-Groen!-fractie heeft daarom dan ook tegengestemd.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren