06 sep 2011

Webmaster

De auditeur van de Raad van State treedt Groen! bij in haar bezwaren tegen het nieuwe voetbalstadion in Chartreuse. De auditeur stelt o.a. dat bij de keuze van de locatie onvoldoende rekening werd gehouden met het plan-MER en dat het rechtzekerheidsbeginwel werd geschonden. 'Als men dadelijk had gekozen voor de uitbouw van het Jan Breydelstadion, dan konden beide Brugse voetbalclubs nu reeds in een ambitieus stadion spelen,” stelt Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge.

Groen! Brugge, Oostkamp en Zedelgem startten samen met een aantal buurtbewoners een procedure bij de Raad van State tegen het GRUP Brugge (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarvan het voetbalstadion in Chartreuse deel uitmaakt. De auditeur stelt nu dat bij de keuze van de locatie onvoldoende rekening werd gehouden met het plan-MER. Hij stelt dat men zich bij de locatiekeuze ten onrechte enkel heeft gebaseerd op de rapportage door RESOC en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Ook zijn de redenen die worden aangehaald om Charteuse te verkiezen boven het Jan Breydelstadion onvoldoende onderbouwd.

Volgens de auditeur wordt ook het rechtszekerheidsbeginsel geschonden. Door alle zaken rond mobiliteit door te schuiven naar een latere fase werd blijk gegeven van onzorgvuldigheid. ”Meer in het bijzonder zijn de stedenbouwkundige voorschriften inzake ontsluiting en bereikbaarheid onvoldoende,” zegt Marleen Ryelandt, advocate voor Groen! in de procedure.

Daarnaast wordt in het advies gezegd dat er werd gekozen voor de minst gunstige locatie wat betreft waterbeleid. Zelfs met milderende maatregelen zouden significante negatieve effecten optreden. ”Ook de omwonenden zouden moeilijk te herstellen nadeel ondervinden door de negatieve effecten van het plan. Door het aantasten van de groene gordel zouden zij hun woonomgeving zien veranderen van een groene omgeving naar een druk gebied met stedelijke activiteiten,” gaat Marleen Ryelandt verder.

”Wij zijn zeer tevreden met dit advies van de auditeur,” aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge. ”Dit bevestigt wat Groen! al geruime tijd aankaart: de keuze voor Chartreuse is een toonbeeld van onbehoorlijk bestuur. Wij hopen nu dat de Raad van State dit advies tot schorsing volgt en dat later ook definitief dit project kan worden opgeborgen. Reeds van in het begin was duidelijk dat dit project niet rechtszeker was. Indien men dadelijk had gekozen voor de uitbouw van het Jan Breydelstadion dan konden beide Brugse voetbalclubs nu reeds in een ambitieus stadion spelen.”

De zaak komt voor op zitting van de raad van state 16 september aanstaande. In het merendeel van de gevallen volgt de Raad van State het advies van de auditeur. Intussen blijft het wel nog onzeker of de schorsing voor het GRUP of enkel het deelgebied Chartreuse zou gelden.

Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp
Martine De Meester, gemeenteraadslid Zedelgem,
Guido Maertens, gemeenteraadslid Brugge
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge, 0473 334081
Marleen Ryelandt, advocate, 0475 531679

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
(function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'752f08744ad68226',m:'R3rnQwXcIhw49FKXAKdIYpsY8iel9G7p8BHbDE7.I9k-1664562660-0-AReDQEsbwyh3Iq3p0+zJqii5qP30LckveNxCA1qfCJNubByYc24UTRpQyfXa65bNKPJTqm8bxcBei0Pns5bvWZSgXnQ1MUOXODI9Q5JSMUIsk5BTwK14sL6fv/R1VmSXb2hcR94C8RXSJHMqI3M5dwRECtvqKpr2z8UZ6zxpoObbcaFwQj6C422aHOT1HfEDQhLbOrfrlfU3G6EHaMI5eiA=',s:[0xd5771a45ba,0x6ea22470cd],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};var _cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/cb/invisible.js?cb=752f08744ad68226',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();