17 nov 2011

Stefaan Van Hecke

“De onderhandelaars vragen steeds grotere inspanningen van de lagere en middenklasse om de begroting in evenwicht te brengen en laten meer en meer grote vermogens, speculanten en de hoogste inkomens ongemoeid,” stelt fractieleider van de groenen in de Kamer Stefaan Van Hecke vast: “Dat baart ons grote zorgen. Groen! roept sp.a en CD&V om een begroting op te stellen die de lasten billijk spreidt en tegelijk zuurstof geeft aan de samenleving.”

Van Hecke hekelt de eenzijdige fixatie op de lagere en de middenklasse om de begroting te doen kloppen: ”De liberalen zeggen wel de middenklasse te willen beschermen, maar in de feiten strijden ze vooral voor de supervermogens. Er is al fors gesnoeid in de vermogenswinstbelasting maar nog stribbelen de onderhandelaars tegen. Nochtans wordt vandaag een aanzienlijk deel van de inkomsten gegenereerd door winst op vermogen. Dat gaat over enorme bedragen.” Op korte termijn zou dat al kunnen via een aangifteformulier. Tegelijkertijd zouden de onderhandelaars de beslissing moeten nemen om nu al te beginnen met een vermogenskadaster om op termijn de supervermogens goed in beeld te hebben.

Het ontbreekt de onderhandelaars aan lef om met moderne en slimme hervormingen voor de dag te komen. Van Hecke: ”De lasten op arbeid liggen bij ons het hoogste van heel Europa. Het wordt hoog tijd dat we die lasten omlaag halen. Dat is een maatregel die zuurstof geeft aan de lagere en middenklasse want het schept banen. De gederfde inkomsten zouden de onderhandelaars kunnen compenseren door werk te maken van de vermogenswinstbelasting en lasten op vervuiling.”

Ook andere uitgelekte maatregelen tonen aan dat de onderhandelaars de rijkere vermogens vooral willen sparen ten nadele van de lagere en de middenklasse. ”Kijk naar verhoging van de dienstencheques. Aanvankelijk enkel voor de veelgebruikers, nu voor iedereen. Of het schrappen van de verhoging van de belastingsvrije som. Dat was een maatregel om de koopkracht te beschermen van de lagere klasse, maar die maatregel wordt uitgegomd.”

Tot slot betreurt Groen! dat de onderhandelaars de samenleving geen perspectieven biedt. Ze beperken zich tot botte besparingen zonder kansen voor de toekomst. Er komen geen investeringen, noch in de bedrijven noch in de koopkracht. Dit is de meest directe weg om de economie helemaal te fnuiken. ”Hebben de onderhandelaars dan niets geleerd uit het Griekse drama?” vraagt Van Hecke.

Nu de liberalen voluit de kaart trekken van de supervermogens, wordt het tijd dat CD&V en sp.a het opnemen voor de lagere en de middenklasse. Er moet heel veel bespaard, maar dat moet wel gebeuren op een rechtvaardige manier. Van Hecke besluit met een oproep aan sp.a en CD&V: Stel een begroting op die de lasten billijk spreidt en tegelijk zuurstof geeft aan de samenleving.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren