01 feb 2019

Schauvliege blijft belangrijkste hefboom voor klimaat uitstellen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de betonstop moest realiseren, komt er deze legislatuur niet meer. Dat blijkt duidelijk uit het antwoord van minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Ingrid Pira voor Groen in de commissie Leefmilieu en van minister-president Geert Bourgeois in de plenaire zitting. Het BRV werd in 2016 nog triomfantelijk aangekondigd door minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als noodzakelijk om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen.

“Terwijl op de straat de roep klink 'act now' steeds luider klinkt, is minister Schauvliege binnenskamers één van de belangrijkste hefbomen om de klimaatdoelstellingen te realiseren aan het uitstellen en aan het overhevelen naar een volgende regering", zegt Ingrid Pira. "Schauvliege zei zich gesterkt te voelen in haar beleid door de klimaatbetogers, maar hun boodschap is letterlijk: 'U doet te weinig.' En daar is het verloop van het BRV zo’n duidelijk voorbeeld van."

De Vlaamse Regering formuleerde in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 de ambitie om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te realiseren als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De rode draad zou een doordacht en zuinig ruimtegebruik moeten zijn, om zo plaats te maken voor een kwalitatieve leefomgeving met een divers woonaanbod. En ook ondernemingen en voorzieningen moesten voldoende ruimte krijgen, gecombineerd met een maximale vrijwaring en versterking van de waardevolle open ruimte.

Maar wat stellen we nu enkele maanden voor de verkiezingen vast? Het BRV is nog altijd niet meer dan een belofte. De Vlaamse Regering lijkt niet eens meer van plan de Strategische Visie van het BRV nog aan het parlement voor te leggen. En ze lijkt al evenmin werk te maken van de zogenaamde beleidskaders. Nochtans zijn dat juist de twee elementen die zowel inhoudelijk als wettelijk noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een 'Beleidsplan'. Zonder definitief goedgekeurde Strategische Visie en beleidskaders bestaat het BRV – létterlijk – niet.

Meer nog, haast elke decreet of regeringsbesluit over ruimtelijke ordening bereikt het tegendeel van de doelstellingen uit het Witboek en Strategische visie BRV. Elke dag verdwijnt er open ruimte, en elke dag maakt de regering het een beetje moeilijker om er iets tegen te doen. De bedoeling was om tegen 2025 te zakken van 6 hectare verdwenen open ruimte per dag, naar 3 hectare. Op dit moment zitten we boven de 7. Een andere ruimtelijke ordening in Vlaanderen is nochtans broodnodig als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, een ambitieuzer openbaar vervoer willen realiseren, en echt een energierevolutie willen doorvoeren. 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren