27 nov 2013

België moet oplossing voor klimaatmigranten aankaarten

Dinsdag wees het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof de asielvraag af van een man uit Kiribati, een eilandengroep in de Stille Zuidzee die dreigt te verdwijnen door de stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Volgens Eva Brems werd “de man geweigerd omdat er voorlopig nog een grote juridische leemte bestaat voor klimaatmigranten. Daar moet men op internationaal vlak dringend een mouw aan passen.” Eva Brems en Juliette Boulet (Ecolo-Groen) dienden daarom een resolutie in het federaal parlement die België er toe moet aanzetten om het thema snel op de politieke agenda te zetten.

Ioane Teitiota vond dat hij en zijn familie aanspraak maakten op asiel in Nieuw-Zeeland omdat er in het overbevolkte Kiribati onvoldoende land over blijft om nog een veilig bestaan te leiden. Volgens de rechter zijn milieuproblemen echter geen reden om het statuut van vluchteling te krijgen. ”De internationale criteria zijn bepaald in het Vluchtelingenverdrag uit 1951, verduidelijkt Brems. ”Het probleem is dat ze hoofdzakelijk te maken hebben met oorlog en vervolging. Van klimaatverandering had men toen nog niet gehoord, laat staan dat het in het verdrag zou opduiken.”

Voor Groen is het probleem van klimaatmigranten niet louter een juridische kwestie, maar een ontwikkelingsprobleem. Zo zijn Nederland en Bangladesh allebei laag gelegen en dicht bevolkt. Toch moeten Nederlanders zich minder zorgen maken dan de Bengali. Daarom hecht Groen belang aan een echt klimaatbeleid en investeringen in ontwikkeling van kwetsbare en arme gebieden.

Toch moet er op korte termijn een antwoord komen op het juridische vacuüm. Volgens Eva Brems ”moeten we nieuwe juridische instrumenten creëren voor de bescherming van mensen die niet onder de criteria het Vluchtelingenverdrag vallen.”

Een nieuwe internationale conventie rond klimaatmigranten behoort tot de mogelijkheden, evenals de toevoeging van een protocol aan het bestaande Vluchtelingenverdrag. Eventueel zijn er mogelijkheden om op te treden binnen het kader van de VN Klimaatconventie of via regionale akkoorden zoals in Afrika. Maar ook nationale wetgeving kan hier op inspelen. Op dit moment zijn Finland en Zweden de enige landen in de wereld waar wetten bestaan die mensen toelaten om asiel aan te vragen om milieugerelateerde redenen.

De door Ecolo-Groen ingediende resolutie wil die discussie extra vaart geven door dit op de internationale agenda te plaatsen, en wil hierover in het federaal parlement op korte termijn een debat opstarten. ”Het is ontoelaatbaar dat we wachten tot klimaatverandering leidt tot grootschalige conflicten vooraleer we in actie schieten. Daarom moeten we nu de handen uit de mouwen steken,” besluit Brems.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren