07 aug 2013

Wouter De Vriendt

Jaarlijks geeft ons land 24 miljoen euro in de vorm van budgetsteun aan ontwikkelingslanden. Uit vergelijkend onderzoek met lijsten van Transparency International blijkt dat 9 op de 10 landen die Belgische steun ontvangen, bijzonder slecht scoren op het vlak van corruptie.

Kamerlid Wouter De Vriendt: ”Voor Groen is de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking zeer belangrijk. Dit Belgisch belastinggeld is echter bijzonder kwetsbaar voor fraude. We kunnen niet zeker zijn dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Daarom wil Groen strengere controles en andere vormen van steun die de mensen in corrupte ontwikkelingslanden vooruit helpen.”

In december 2012 had de Europese Rekenkamer nog heel wat bedenkingen bij het geven van budgetsteun aan corrupte landen. Volgens Karel Pinxten, de Belgische vertegenwoordiger in de Rekenkamer, valt gewoon niet te controleren wat er precies met dat geld gebeurt. De Vriendt: ” We mogen niet naïef zijn. Corruptie is een wezenlijk probleem bij ontwikkelingssamenwerking. Onze ontwikkelingssamenwerking moet de lat hoog leggen en uiterst behoedzaam te werk gaan in landen die slecht scoren op het vlak van corruptie.”

Concreet kan de regering kan, net zoals Transparancy International heeft gedaan, een ranking maken van corrupte landen en op basis daarvan een duidelijke grens stellen voor landen die wel of niet budgetsteun kunnen ontvangen. In zwaar corrupte landen geeft de regering haar middelen beter aan concrete projecten op het terrein via directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking (BTC) of multilaterale instellingen zoals de VN. Op die manier zijn er maximale garanties voor de bevolking ter plekke die niet het slachtoffer mogen zijn van hun corrupte regeringen. Ontwikkelingssamenwerking kan elke dag het verschil maken voor miljoenen mensen in het Zuiden. Het is ook in het belang van ons eigen land dat het Zuiden welvarender wordt en migratiestromen beperkt worden. Net daarom hecht Groen veel belang aan de kwaliteit en efficiëntie van onze ontwikkelingshulp.

Volgens Minister Labille zorgt budgetsteun er net voor dat corruptie aan het licht komt. Begrotingshulp wordt namelijk in schijven uitbetaald en aan elke schijf gaat een audit vooraf door het lokale Rekenhof of een onafhankelijke instantie. De Vriendt: ”De minister neemt zijn dromen voor werkelijkheid. Uit het antwoord van de minister blijkt dat opschorting van betaling wegens vermoedens van corruptie of misbruik niet vaak voor komt. Gelet op de graad van corruptie in de betrokken landen, doet dat twijfels rijzen over het niveau van de controles.”

De minister weigerde bovendien volledige klaarheid te scheppen onder het mom van de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer. Wouter De Vriendt vindt dat niet alleen een drogreden, maar ook nefast voor het draagvlak bij de bevolking en de belastingbetaler voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is veel belangrijker dan het gedekt houden van alle potjes.

"Als er sprake is van fraude en misbruik, moet daarover open en eerlijk gecommuniceerd worden", aldus nog De Vriendt. "Maar we moeten evenzeer de succesverhalen van ontwikkelingssamenwerking brengen. In Tanzania bijvoorbeeld ging in 2000 de helft van de kinderen niet naar school. Nu zitten alle kinderen er op de schoolbanken. En in Congo heeft de BTC in de voorbije tien jaar 250.000 levens gered via de vroegtijdige behandeling en preventie van de slaapziekte."

”Sinds 2012 heeft deze regering van traditionele partijen reeds 20% in het budget van ontwikkelingssamenwerking geschrapt. Groen betreurt deze evolutie. Elke euro telt als het ware dubbel. Daarom moet de regering werk maken van betere controles. In sterk corrupte landen wordt de hulp best gegeven aan concrete projecten op het terrein, via bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking,” besluit De Vriendt.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
(function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7556c794b8c382db',m:'X.PdIP3mQ3bAT7TVB0fpSLPKH3lK1Af1JbSR8FE1i_g-1664979433-0-AQ7f8W3KDbxi9NwOiUYGRsFDjwgbJ0CmLv+rPoSDpGXe+xbklhHwfK8VcUFyjftD3HIKMCAU6n25xpqIcsl0sNFaoyBWK5ISLhCyWX0zl8Fa2ByhIv/WLjyAK396CxhJfq3KRfk1lDoRujEWQ80OMDOnwTx0NFcKpjImD3tnC8mP4H1IgXWTqdMbxS+ONyewGbWqCWnycPqLLI4j3UnIEb0=',s:[0x90b2fbd4d1,0x96344905c9],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};var now=Date.now()/1000,offset=14400,ts=''+(Math.floor(now)-Math.floor(now%offset)),_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/alpha/invisible.js?ts='+ts,document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();