01 sep 2010

Berging hoognucleair afval Noorderkempen: Groen! wil meer onderzoek en transparantie

Tot 6 september loopt een openbaar onderzoek over het plan om hoogradioactief afval in de Kempense kleilagen te stoppen. Volgens Groen!-parlementsleden Kristof Calvo en Dirk Peeters verloopt het publieksonderzoek echter onvoldoende transparant. Groen! vraagt daarom een verlenging van de consultatieperiode. Groen! stelt ook voor om te wachten op de resultaten van lopend wetenschappelijk onderzoek naar diepe berging. Groen! voert morgen actie in Turnhout.

Momenteel loopt er wetenschappelijk onderzoek naar de uitvoerbaarheid van diepe berging (het zogenaamde HADES-project). Groen! begrijpt niet dat NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) de resultaten van dat onderzoek niet afwacht en nu al één bepaalde optie vooruitschuift.

In het plan van NIRAS zou het hoogradioactief afval definitief worden opgeslagen in ondergrondse stalen containers. Zo’n definitieve berging maakt toekomstige afvalbehandeling onmogelijk en dat is problematisch. ”Zo is er geen inspectie, controle en recuperatie meer mogelijk, zelfs niet als er iets misloopt. Dergelijk kernafval blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk. Het vereist een permanente opvolging en mag niet onomkeerbaar geborgen worden”, meent Kristof Calvo, Kamerlid voor Groen!.
NIRAS schuift de Boomse klei als geprefereerd gastgesteente naar voren. Alternatieven, zoals de gecontroleerde verlengde opslag, zijn te weinig onderzocht en gedocumenteerd. Een concrete site wordt nog niet bepaald, maar de keuze voor Boomse klei betekent dat enkel een twintigtal gemeenten uit de Noorderkempen in aanmerking komen.

Volgens Kempens Vlaams Parlementslid Dirk Peeters zijn daar een aantal risico’s; aan verbonden. ”Het is onaanvaardbaar om nu al definitief te kiezen voor een eeuwige geologische berging in de Boomse klei. De kleiformaties liggen immers geprangd tussen erg poreuze zandgronden. Ze liggen in de directe nabijheid van belangrijke actieve grondwateraders. In een aantal gemeenten bevinden zich bovendien infrastructuurwerken en natuurgebieden. Dat valt niet te rijmen met de inplanting van een ondergrondse bergingssite voor hoogradioactief kernafval.”

Groen! acht de besluitvorming onvoldoende transparant en vraagt daarom een langer en uitgebreider publieksonderzoek. Groen! kamerlid Kristof Calvo: ”Door een publieksonderzoek tijdens de zomermaanden zijn er minder burgers en overheden die de kans hebben om te reageren. Bovendien is het onaanvaardbaar dat gemeentebesturen slechts in juni via één enkel e-mailbericht op de hoogte werden gesteld van de procedure.”

”In volle vakantieperiode is het niet mogelijk om het ontwerpafvalplan ter bespreking voor te leggen aan de lokale bevolking en aan de verschillende gemeentelijke adviesraden en commissies, zoals de Milieuraad. Een dergelijk belangrijk dossiers verdient een andere benadering. NIRAS gaat hier in de fout”, vult Vlaams Parlementslid Dirk Peeters aan.

Morgen voeren Kempense Groen!-groepen actie in Turnhout. Zo willen zij duidelijk maken dat er in hun gemeenten geen plaats is voor hoogradioactief afval. Parlementsleden Calvo en Peeters zijn ook van de partij. De Kempense Groen!-raadsleden zullen bij de gemeenteraden in september hun colleges interpelleren over hun bijdrage aan het publieksonderzoek.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren