18 jan 2012

Besparingen De Lijn: van kaasschaaf naar amputatie

Groen stelt voor om bij wijze van crisisbesparing de investeringen in nieuwe wegen on hold te zetten. Bijkomende weginfrastructuur doet Vlaanderen alleen nog verder dichtslibben en de financiering ervan zal de Vlaamse begroting nog vele jaren belasten. Tegelijk moeten we blijven investeren in het onderhoud van het bestaande wegennet en bijkomende inspanningen leveren voor De Lijn.

De 60 miljoen besparingen bij De Lijn die nu opgedrongen wordt snijden wel degelijk in de spieren en hebben niets meer te maken met het verhogen van de lage kostendekkingsgraad. Tewerkstelling en dienstverlening komen nu wel ernstig in het gedrang.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen): ”Willen we minder files en meer propere lucht dan zullen we het openbaar vervoer moeten aanmoedigen in plaats van af te bouwen. Dan zullen we ervoor moeten zorgen dat bussen meer instaan voor het woon-werk-verkeer dan nu het geval is. Dan zullen we op korte termijn meer moeten investeren in die plekken waar het collectief vervoer meer rendeert zoals in stedelijke en randstedelijke gebieden.

Als we kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en het STOP-principe moeten we onze investeringen richten op de vrije busbanen, verkeerslichtenbeïnvloeding en een goede halte accommodatie. Pas dan werken we aan de modal-shift waarbij de auto wordt geruild voor het openbaar vervoer. Pas dan leveren we via onze mobiliteit een bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming en de luchtvervuiling. We moeten vooral investeren in een robuust en kwaliteitsvol openbaar vervoersaanbod met een lange termijn visie op de mobiliteit in zijn geheel."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren