08 jul 2014

Bestuurders BNP Paribas moeten duidelijke regeringsmissie krijgen

De uitlatingen van de bestuurders tonen glashelder aan dat er een slecht akkoord is met de Fransen. De onduidelijke afspraken tussen de Belgische regering en de vertegenwoordigers moet de regering aansporen om hun rol en taken te herdefiniëren.

De twee Belgische bestuurders, Michel Tilmant en Emiel Van Broekhoven, zetelen naar eigen zeggen in eigen naam en als onafhankelijken in de raad van bestuur van BNP Paribas. Groen-Kamerlid Meyrem Almaci: “De uitlatingen van de bestuurders tonen glashelder aan dat er een slecht akkoord is met de Fransen. De onduidelijke afspraken tussen de Belgische regering en de vertegenwoordigers moet de regering aansporen om hun rol en taken te herdefiniëren. De bestuurders moeten van de Belgische Staat een duidelijke maatschappelijke missie van de regering krijgen en hun mandaat volgen.”

De vertegenwoordigers moeten ten dienste werken van het algemeen belang in plaats van het eigen belang. Almaci: ”Als de vertegenwoordigers zich niet aan dat nieuwe mandaat willen conformeren, moeten minister Geens (CD&V) ze vervangen. Volgende week moet de minister tekst en uitleg komen geven in de Kamercommissie Financiën en plan van aanpak voorstellen om grip te krijgen op de Belgische vertegenwoordigers.”

De Belgische overheid is met meer dan 10 % van de aandelen de grootste aandeelhouder van BNP Paribas en kreeg in ruil 2 regeringsvertegenwoordigers in de bank. Almaci: “De houding en uitlatingen van deze personen roepen ernstige vragen op. Welke afspraken heeft regering met Tilmant en Van Broekhoven gemaakt toen ze op 4 september 2009 per brief werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder van BNP Paribas?”

Zes jaar na de bankencrisis is het nog steeds ‘business as usual’ voor de grootbanken. Minister Geens (CD&V) heeft nu genoeg getalmd Almaci: “De regulering moet worden versterkt. Transacties met regimes die zich schuldig maken aan zware mensenrechtenschendingen moeten wettelijk worden verboden. Als dergelijke transacties verboden zijn in de Verenigde Staten, dan moet dit ook in België en Europa kunnen. Groen neemt hieromtrent een wetgevend initiatief en nodigt de andere fracties uit om zich daarbij aan te sluiten.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK