Bio-ethiek

Soms is er een duwtje in de rug nodig om een kinderwens te vervullen. Draagmoederschap, donorschap en embryo-onderzoek kunnen veel mensen vooruit helpen en dat vindt Groen prima. We trekken wel duidelijke grenzen. Zo staan de rechten van de betrokken kinderen voorop en is een goede begeleiding voor, tijdens en na elk proces onmisbaar. Commerciële doeleinden en het menselijk ras verbeteren sluiten we resoluut uit.

Dankzij draagmoederschap kunnen veel mensen hun kinderwens vervullen. Altruïstisch draagmoederschap vinden we best, maar commercieel draagmoederschap is voor ons uit den boze. Baby's zijn geen business. 

Voor spermadonatie voeren we een nieuw type donor in: de open-profieldonor. Dat is nodig, want donorkinderen hebben recht op meer informatie over hun donor maar wensouders moeten ook zelf openhartig kunnen zijn. Bij een open-profieldonatie kunnen kinderen de sociale en fysieke gegevens van hun donor opvragen en als ze 16 worden ook de identiteit. Contact tussen donor en kind is enkel mogelijk bij wederzijdse toestemming.

Ook nieuwe biotechnieken kunnen een wereld van verschil betekenen, maar ze inzetten voor geldgewin of het verbeteren van het menselijk ras kan voor ons absoluut niet. Zo verzetten we ons tegen:

  • embryo's en geslachtscellen genetisch manipuleren met het oog op de geboorte van een (genetisch gemanipuleerd) kind 
  • reproductief klonen of eugenetica (het menselijk ras verbeteren)
  • het patenteren van planten, dieren, mensen en hun genetische codes
  • het kiezen van het geslacht van je kind, tenzij daar specifieke medische redenen voor zijn

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK