Bio-ethiek

Soms is een duwtje in de rug nodig om een kinderwens te vervullen. Draagmoederschap, donorschap en embryo-onderzoek helpen veel mensen vooruit. Dat vindt Groen prima. We trekken wel duidelijke grenzen. Commerciële doeleinden en het menselijk ras verbeteren sluiten we uit. De rechten van het kind staan voorop. Draagmoederschap regelen we wettelijk. Donorkinderen krijgen recht op informatie over hun donor.

Dankzij draagmoederschap kunnen veel mensen hun kinderwens vervullen. Altruïstisch draagmoederschap vinden we best, maar commercieel draagmoederschap is voor ons uit den boze. Baby's zijn geen business.

Voor spermadonatie voeren we een nieuw type donor in: de open-profieldonor. Dat is nodig, want donorkinderen hebben recht op informatie over hun donor maar wensouders moeten ook zelf openhartig kunnen zijn. Bij een open-profieldonatie kunnen kinderen de sociale en fysieke gegevens van hun donor opvragen en als ze 16 worden ook de identiteit. Contact tussen donor en kind is enkel mogelijk bij wederzijdse toestemming.

Ook nieuwe biotechnieken kunnen een wereld van verschil betekenen, maar ze inzetten voor geldgewin of het verbeteren van het menselijk ras kan voor ons absoluut niet. Zo verzetten we ons tegen:

 • embryo's en geslachtscellen genetisch manipuleren met het oog op de geboorte van een (genetisch gemanipuleerd) kind,
 • reproductief klonen of eugenetica (het menselijk ras verbeteren),
 • het patenteren van planten, dieren, mensen en hun genetische codes,
 • het kiezen van het geslacht van je kind, tenzij daar specifieke medische redenen voor zijn.

Voorstellen uit het programma

 • Bij draagmoederschap vragen wensouders aan een (andere) vrouw om zwanger te zijn en te bevallen van hun kindje. We regelen draagmoederschap wettelijk in België en Europa. Dit met de nodige garanties voor het kind, de wensouders en de draagouder. De regeling maakt geen onderscheid tussen hetero- en homokoppels.
 • Commercieel draagmoederschap verbieden we.
 • Nieuwe biotechnieken helpen veel mensen vooruit. Maar ze inzetten voor geldgewin of het verbeteren van het menselijk ras kan niet.
 • Klonen om een identiek genetisch individu geboren te laten worden is een brug te ver. Net als het patenteren van planten, dieren of mensen.
 • Je mag het geslacht van je kind niet zelf kiezen, tenzij om een ernstige erfelijke ziekte te voorkomen.
 • Met campagnes moedigen we mensen aan om zich als orgaandonor te registreren. Dat haalt de twijfel of weigering bij de familie weg, ook al is de wet nu duidelijk. De overheid reikt IT-oplossingen aan om de registratie als orgaandonor eenvoudiger te maken, want een bezoek aan het gemeentehuis is een te grote drempel.
 • Elk ziekenhuis sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een transplantatiecentrum, zodat minder potentiële donororganen verloren gaan.
 • Organen horen niet thuis op een commerciële markt.
 • Donorkinderen hebben recht op informatie over hun donor. We voeren een nieuw type donor in: de open-profieldonor. Bij een open-profieldonatie kunnen kinderen de sociale en fysieke gegevens van hun donor opvragen en als ze 16 worden ook de identiteit. Contact tussen donor en kind is mogelijk bij wederzijdse toestemming.
 • We versterken de psychologische ondersteuning voor, tijdens en na de donatie.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >