01 maa 2016

Bart Staes

De Europese Commissie publiceert naar verwachting de komende weken een lijst van nieuwe biotechnologische technieken waarbij duidelijk wordt gemaakt welke technieken al dan niet onder de Europese ggo-wetgeving vallen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "De Groenen vrezen dat een deel daar niet zal onder vallen. Daarmee zouden de vereisten inzake veiligheidsanalyse, traceerbaarheid en etikettering voor consumenten die nu opgelegd worden via de ggo-wetgeving voor een aantal technieken niet langer gelden." Om te waarschuwen voor wat er gaande is, organiseren Staes en de Europese groene fractie op woensdag 2 maart hierover een hoorzitting met experten in het Europees parlement.

Staes: "Het ongereguleerd goedkeuren van die nieuwe technieken, zou ook de kroon zijn op het werk van de intensieve en agressieve lobby van biotechbedrijven als Monsanto en Syngenta, verenigd in EuropaBio. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) dat weliswaar met publiek geld gefinancierd wordt, stelt zich in dit dossier eerder op als een commerciële belangenbehartiger dan als een neutraal wetenschappelijk instituut."

Volgens Staes is het duidelijk dat het vooral om een semantische kwestie gaat: "De biotech-reuzen spreken over new breeding techniques om elke verwijzing met de weinig populaire ggo's te vermijden. Maar voor mij en wetenschappelijke experts is het helder: gezien deze technieken zijn ontwikkeld nadat de EU-wetgeving (1) rond ggo's van kracht werd, vallen ze onder deze wetgeving. Twee onafhankelijke expertenteams kwamen tot ditzelfde besluit. Eén ervan wordt gedragen door een Duitse groep ngo's, het andere door het Federal Nature Protection Agency."

Een genetisch gewijzigd organisme (ggo) is in de Europese richtlijn gedefinieerd als "een organisme, met uitzondering van menselijk wezens, waarvan het genetisch materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is." (Artikel 2.2)

Staes: "De spirit van deze Europese Commissie is er één van deregulering. Op basis van gesprekken achter de schermen weten we dat dat ook hier gaat gebeuren. Daarmee ondergraaft de Commissie andermaal wetgeving die de volksgezondheid en biodiversiteit moet beschermen. De gedachte dat we ggo's nodig hebben om de honger in de wereld te bestrijden is en blijft vals. Ook bij de nieuwe generatie ggo's gaat het om landbouwgewassen die bestand zijn tegen allerhande landbouwgif of zelf toxines produceren. Het is een giftige en lucratieve koppelverkoop van agrochemische multinationals die hun gepatenteerde planten persé op de Europese akkers willen telen. Het gebruik van herbiciden is de laatste jaren ontzettend toegenomen, net door het gebruik van herbicide-tolerante ggo-gewassen. Het gevolg is dat steeds meer herbicide-resistente onkruiden massaal opduiken.

Lees hier een volledige briefing over de nieuwe gentechnieken.

1) Richtlijn 2001/18/EC van het Europees Parlement en de Europese Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gewijzigde organismen in het milieu is dwingend.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren